BEYKOZ değil BEYKARA!

BEYKOZ değil BEYKARA!

BEYMEZ, Rüzgarlıbahçe Mahallesi bağlamında Beykoz’da sorunların kaynağını masaya yatırdı..Sonuç: BEYKOZ değil BEYKARA!

“ Beykoz Meclis Üyeleri Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği” ya da kısa adıyla BEYMEZ, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve eski Belediye Başkanı Muharrem Ergül ile birlikte 44 Belediye Meclis üyesi ve on bir Belediye bürokratı olmak üzere toplam 57 kişinin sanık sıfatıyla yargılandıkları ve kamuoyunda “ Rüzgarlıbahçe Davası” olarak anılan ancak Rüzgarlıbahçe Mahellesi dışında farklı dava konularını da içeren dava kapsamında bir basın açıklaması düzenledi.

Toplantıda basın açıklaması BEYMEZ Başkanı Adem Öztürk tarafından okundu. Yaptığı konuşmada, basın açıklamalarının, sadece Rüzgarlıbahçe Mahallesi’ndeki parsellerin Hazine’ye neden devredilmedikleri noktasında CHP’li dört Meclis Üyesi tarafından yapılmış olan şikâyet ile alakalı olduğunun altını özellikle çizen Adem Öztürk, BEYMEZ olarak hazırladıkları ve söz konusu mahalledeki sorunların kaynağını içerir bir bilgilendirme notunu da basın mensuplarıyla paylaştı.

Neden BEY-KARA?

Konuşmacıların BEYKOZ’un Beykoz’dan değil, (planlar bakımından) Ankara’dan idare edildiğine vurgu yaptıkları toplantıda, Ankara’nın 1/5 binlik planlar ile ilgili olarak Beykoz Belediyesi’ni ve hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni by-pass ederek, Beykoz ile ilgili olarak tek başına aldığı kararları kimseye sormaksızın uyguladığına vurgu yapıldı.
 
Hatta Ankara'nın kanunen ilçe belediyelerinin yetkisi dahilinde olan 1/1000'lik (binlik) planlara dahi müdahalede bulunduğunu ifade eden ve buna örnek olarak SİT alanı olmasına rağmen, ilçede inşaatı yapılan bazı binaları (MEDİPOL Üniversitesi) örnek gösteren BEYMEZ yetkililerinin ifadeleri dolayısıyla, haberimizin başlığına Beykoz ve Ankara kelimelerinin birleşiminden yola çıkarak, ilçenin iddia edilen durumunu tanımlamak babında BEYKARA demeyi uygun bulduk!

""

BEYMEZ’in basın açıklaması ve bilgilendirme notunu dikkatlerinize sunuyoruz:

Sayın Basın mensupları;

Beykoz’da ki bunca mülkiyet sorunları arasında bir de bilgi kirliliği olunca içinden çıkılmaz bir durum meydana gelmiştir. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımız Belediyenin karar organıdır. Görevleri belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine yardımcı olmaktır. Bu görevi yerine getirirken de Beykoz un geleceğini engelleyecek işlemlerden kaçınmalıdırlar. Belediye yönetiminin yanlış yaptığına inandıkları icraatlarına elbette ki kanunlar çerçevesinde gerekli itirazlarını yapacaklardır. Ancak İdarenin verdiği ”Kamu yararı vardır, soruşturmaya gerek yoktur.” kararına rağmen ‘’ Hazine’ye ait yerler devredilmedi” diyerek Beykoz’un hizmet aksamasının sorumlularını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızın yargılanması da yukarıda bahsedilen olayların bir sonucudur. Tecrübelerimize göre Meclis üyelerimizin almış olduğu satış kararları yasalara uygundur. En kısa sürede aklanmalarını ümit ediyoruz. BEYMEZ olarak tüm üyelerimize ve Beykoz halkına karşı sorumluluklarımız var

Derneğimizin bu dava sürecinden uzak kaldığına dair eleştiriler duyuyoruz. İsterdik ki bu değerli arkadaşlarımız, bu çok değerli görüşlerini derneğimize gelerek bizle de paylaşsalardı, bizler de onlara yanlış düşündüklerini ilk ağızdan anlatabilseydik. Eminiz ki onlar da yanlış düşündüklerini anlayacaklardı.

Saygılarımızla,

ADEM ÖZTÜRK

ZEKAİ EMEÇ                     RAFET ŞİŞMANOĞLU                    HASAN GEDİK

ALPARSLAN ERDİN        KEMAL ŞÜLEKOĞLU                    ENGİN YILDIZ

CEMAL ERBAŞ                 AYDIN ŞİŞMAN

BEYMEZ’İN VATANDAŞLARIN DİKKATİNE SUNDUĞU RÜZGARLIBAHÇE İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU

BEYKOZ RÜZGARLIBAHÇE MAHALLESİ MÜLKİYET SORUNLARI

Orman kadastro komisyonlarınca, 6831 sayılı orman yasasının 2B maddesine göre orman dışına çıkarılan maliye hazinesi mülkiyetindeki taşınmazları kapsayan RÜZGARLIBAHÇE İSLAH İMAR PLANI Beykoz Belediye Meclisinin 23.03.1987 günü 16 sayılı kararı ile 2981/3290 sayılı İmar Affı yasasını 10-C maddesi gereği onaylanmıştır.

Onaylı islah imar planında kalan taşınmazların Milli Emlak Müdürlüğünden Beykoz Belediyesine devri (imar affı yasasının geçici 2. Maddesi E) bendi gereği talep edilmiş, talep edilen 13 adet taşınmazın 8 adeti doğrudan 5 adeti ise (kısmen ormanda kalması nedeni ile) orman sınırına göre ifraz edilerek Belediye adına bedelsiz tescil edilmiştir. Plan uygulaması sonucu donatı alanında kalan (cami okul vb. tescilli parseller) taşınmazlar ise tekrar Milli Emlak Müdürlüğüne devri yapılmış olup bu devir ve tescil işlemleri 1988 yılında tamamlanmıştır.

İslah imar planında konut alanında bulunan gecekonduların hak sahibi olanlara (Tapu tahsis belgesi , Af müracaat ve benzeri) İmar Affı yasa ve yönetmeliği gereği tahsis ve devri Beykoz Belediye Meclisinin kararları ile yapılmıştır.

İstanbul 3 Nolu Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kurulunun 15.11.1995 günü ve 7755 sayılı karalı ile bölgeyi de kapsayan alanın doğal sit alanı ilan edilmesiyle imar affı uygulamaları durdurulmuş ve her türlü imar uygulaması 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarının koruma kanununun hükümlerine bırakılmıştır.

İlgili kamu ve kuruluşların uygun görüşleri alınarak hazırlanan (Milli Emlak Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve benzeri) koruma amaçlı imar planları 2002 yılında yürürlüğe girmiş 2005 yılında revize edilen nazım İmar planlarına uygun olarak 2007 yılında koruma amaçlı uygulama imar planları da revize edilmiştir.

 Koruma amaçlı uygulama imar planlarında konut veya ticaret alanında kalan taşınmazların satılabilmesi için yasal zorunluluk gereği (2863 sayılı yasanın 13. Maddesine göre) Kültür Bakanlığından izin alınması gerektiğinden satışı yada kat karşılığı Yoluyla devri istenen her taşınmaz için gerekli izinler alınmıştır.

5393 sayılı Belediye yasasında, Belediye mülkü taşınmazların kat karşılığı veya satışı (18. Maddesi E Bendi) Belediyelerin yetkisinde olup bu yetkiye yine aynı yasanın 15-H Maddesine göre Belediye Meclisinden karar alınmak suretiyle yapmaktadır.

Satışı yapılan veya satış kararı olan Belediye Mülkü taşınmazların Tapu Kayıtlarında her herhangi bir tedbir yada kısıtlayıcı bir durum bulunmadığı gibi 1988 yılından bu güne kadar Tapu İptal Davasına konu Mahkeme kararı da bulunmamaktadır.

Kaldı ki 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırma ve Maliye Hazinesine ait yerlerin satışını ön gören yasa ile bütün yerlerin satışı yeniden düzenlenmiştir.

GEÇİÇİ 2. MADDENİN E BENDİ

Anayasa Mahkemesinin 27,09,1995 gün ve E/1995-13 C/1995-51 Resmi Gazetede yayınlanan 28,11,2002 24950 Sayı

İstanbul Defterdarlığı Maliye Bakanlığına sunduğu soruşturma dosyasında yapılan işlemlerin kamu yararı dikkate alınarak yapıldığından dava açılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir. o

O dönemin İstanbul Defterdar’ı sayın Akif Hamza Çebi’nin oluruyla dava açılmasına gerek olmadığını zamanın Bakanı Sümer Oral vermiştir.

Haber: Arzu Başlantı

Facebook yorumları

Yorum Yaz

Dikkat: Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan sadece yazan sorumludur. Sitemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.