Beykoz Mahmut Şevket Paşa'ya dev üniversite kampüsü

Beykoz Mahmut Şevket Paşa'ya dev üniversite kampüsü

Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi imar planı askıya çıktı. 

Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi 4 PAFTA 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 341, 342 sayılı parseller ve 4 pafta, 134 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı askıya çıktı.

22 Mayıs'ta askıya çıkan Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi imar planı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 20 Haziran'da askıdan inecek. Toplam 60 bin 420,70 metrekare alana kapsayan planlama alanı İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanı içerisinde yer alıyor. Planlama alanı olan 4 pafta, 324,,…, 335, 341, 342 ve 134 ada, 10  parsellerde, Beykoz Üniversitesi Mahmut Şevket Paşa Kampüsü yapılması planlanıyor.

PLANT NOTLARI

1. Plan Onama Sınırı, İstanbul III. Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.11.1995 Tarih ve 7755 Sayılı Kararı İle Tespit Ve İlan Edilen İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanı İçerisinde Yer Alan, Aynı K.T.V.K.K.'nın 05.06.1996 Tarih ve 8284 Sayılı Kararı İle Onaylanan 1/25000 Ölçekli Sit Derecelendirme Haritasında 2. Derece ve 3. Derece Sit Alanında Kalan ve İstanbul II. Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 30.12.2015 Tarihli Ve 02-756 Sayılı Kararı İle Alt Ölçekli Hâlihazır Paftalara Aktarımı Uygun Bulunan İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, 4 Pafta, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 341, 342 Ve 134 Ada, 10 Parsellerin Kadastral Sınırıdır.
2. Plan Onama Sınırı İçerisindeki Alan; Kısmen Özel Eğitim Alanı Kısmen De Yoldur. 
3.Özel Eğitim Alanında Yapılaşma Koşulları; TAKS=0,20, KAKS=0,50 ve Yençok=15.00 m'dir. 
4.Özel Eğitim Alanında; Yüksekokul, Fakülte, Enstitü ve Rektörlük Birimleri, İdari Birimler, Kongre Merkezi, Kapalı ve Açık Spor Salonları, Mescit, Misafirhane, Öğrenci Yurtları, Kafeterya, Sergi ve Konferans Salonları vb. Birimler Yer Alabilir.  
5.    Planlama Alanının %40'ı Doğal Zemin Olarak Korunacak Olup, Bölgenin Endemik ve Ağaç Türleri Dikkate Alınarak İlgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun Uygun Görüşü Doğrultusunda Ağaçlandırılacaktır. Ayrıca 25/04/2016 Tarihli, SMM-149-209-2016-R445 Numaralı Ağaç Rölöve Planı Raporunda Belirtilen 281 Numaralı Meşe (Quercus SP) ve 318 Numaralı Gümüşi Ihlamur (Tilia Tomentosa) Türünde Ağaçların Korunmasına Yönelik Tedbirler Alınacaktır.
6.Otopark İhtiyacı Planlama Alanı İçerisinde Karşılanacaktır.
7. Bina Giriş Kotu, Binanın Köşe Kotlarının Ortalamasından Hesaplanacaktır. Su Basman Seviyesi Maksimum 1 m'dir. 
8. Blok Ebatları, Kat Y  ükseklikleri, Yapı Nizamı, Bağlantı Mekânları, Çatı Şekli vb. Mimari Tasarımı İlgilendiren Tüm Konularda, Beykoz Belediyesi ve İlgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Tarafından Onaylanacak Avan Projeye Göre Uygulama Yapılacaktır.
9.    Kamu Eline Geçmesi Gereken Alanlar Kamu Eline Geçmeden Uygulama Yapılamaz.
10.    Uygulama Aşamasında Ağaç Rölövesi, Transplantasyonu Yapılarak, Korunması Gereken Ağaçlar Korunacaktır.
11.    Uygulama Aşamasında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 02.06.2015 Tarihinde Onaylanan İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Cumhuriyet, Öğümce, Alibahadır, Paşamandıra, Mahmutşevketpaşa ve Riva Mahallesinin Batısı 1466 Hektarlık İnceleme Alanı Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Kararlarına Uyulacaktır.
12.    Açıklanmayan Hususlarda Mer'i İmar Yönetmeliği Hükümleri Geçerlidir. 
13.    Parsel Sınırını Aşmamak Kaydıyla Bahçe Mesafeleri İçerisinde Kontrol Kulübesi, Giriş Takı Yapılabilir.
14.    06/12/2016 Tarihinde İstanbul Valiliği'nce Onaylanan Toprak Koruma Projesinde Belirtilen Hususlara Uyulacaktır.
15.    1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Onaylanmadan Uygulama Yapılamaz

Facebook yorumları

Yorum Yaz

Dikkat: Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan sadece yazan sorumludur. Sitemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.