Beykozlulara ecrimisil müjdesi

Hazineye ait arazilerde oturan binlerce kişinin korkulu rüyası haline gelen yüksek ecrimisil (işgaliye) bedelleriyle ilgili sorun çözüldü.

22 Temmuz Perşembe günü TBMM Genel kurulundan sabaha karşı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı…

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Hazineye ait arazilerde oturan binlerce kişinin korkulu rüyası haline gelen yüksek ecrimisil (işgaliye) bedelleriyle ilgili sorun çözüldü.

22 Temmuz Perşembe günü TBMM Genel kurulundan sabaha karşı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı?na dahil edilerek torba yasa şeklinde geçen düzenlemelere göre;

Mülkiyeti Hazine?ye ait olan arazilerden alınacak ecrimisil bedellerinin tespitinde kullanan hesaplama yöntemi değiştirilecek. Ecrimisil bedelleri işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyoncak piyasa rayiçleri dikkat alınarak belirlenecek Ecrimisile itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi, peşin ödenmesi halinde ise ayrıca yüzde onbeş indirim uygulanacak Tahsil edilen ecrimisil gelirlerinin yüzde beşi Köy Kanununda belirlenen görevlerde kullanılmak kaydıyla köy muhtarlığına verilecek Milli Emlak Genel Müdürlüğü bu arazileri kullananlara en çok 5 yıl geriye dönük ecrimisil tahakkukunda bulunabilecek Kanunun yürürlük tarihinden geriye doğru 5 yılı aşan kısmı için tahakkuk ettirilen ecrimisil bedeli terkin edilerek tahsil edilmeyecek, Kanun çıkmadan önce bu bedelleri ödemediği için mahkemelik olan ya da icraya düşen kişilerin yükümlülükleri yok sayılacak. Ecrimisil bedellerini ödeyenlere ise para iadesi yapılmayacak. Hazineye ait taşınmazların satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilecek Belediyelere devredilen taşınmazlardan devir tarihinden itibaren üç yıl içinde belediyelerce satılamaması nedeniyle Hazine adına re?sen tescil edilmesi gereken taşınmazların aynı amaçla değerlendirilmesi için talepleri halinde belediyelere iki yıl ek süre verilecek Belediyelere devredilen taşınmazların üzerlerindeki yapı sahipleri veya bunların kanuni veya akdi haleflerinden aynı maddede öngörülen altı aylık süre içinde başvurmayanlar ile yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde, aynı madde hükümlerinden yararlandırılacak Belediyelere devredilen ve belediyelerce de yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine doğrudan satılan taşınmazlar için ilgili belediyelerin devre ilişkin taleplerinin defterdarlık veya malmüdürlüğüne intikal tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları hangi aşamada olursa olsun terkin edilecek, tahsil edilmiş olan ecrimisil bedelleri ise satış bedeline mahsup edilecek

Kanun Resmi Gazete’de onaylanmak üzere Cumhurbaşkanı’nın onayına sunuldu.

Beykozlulara ecrimisil müjdesi
Bizi Takip Edin