İBB Beykoz Sahil Sosyal Tesisleri'ni kiraya verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan Beykoz Sahil Sosyal Tesisi'nin binalarını ve işletmesini 3 yıllığına kiraya veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayal Kahvesi'ne komşu olan 195 ada 3 parseldeki Beykoz Sosyal…

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan Beykoz Sahil Sosyal Tesisi’nin binalarını ve işletmesini 3 yıllığına kiraya veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayal Kahvesi’ne komşu olan 195 ada 3 parseldeki Beykoz Sosyal Tesisi’ni cafe-restaurant olarak 3 yıllığına işletilmesi için kiraya verecek. 1999 yılında hizmete açılan Beykoz Sosyal Tesisi’nde aynı anda toplam 640 kişiye hizmet verilebiliyor.

Emlak Müdürlüğü tarafından üç yıllığına kiraya vermek istenen mekanın toplam kapalı alan 340 metrekare, açık alanı 1.560 metrekare olmak üzere toplam 1.900 metrekare olarak hesaplandı.

HAYAL KAHVESİ’NE KOMŞU

Hayal Kahvesi Yanı Burunbahçe, Kanlıca, Halide Edip Adıvar Cd Beykoz İstanbul adresinde yer alan cafe-restaurantın yıllık kirası 420 bin lira + KDV, geçici teminatı 12 bin 600 olarak belirlendi.

İhale açık teklif usulü ile 3 Ağustos 2016 tarihinde saat 13.00’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul adresinde yapılacak.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER;

 a) Gerçek kişinin Kanuni İkametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden ‘Nüfus Cüzdanı’, ‘Sürücü Belgesi’ veya ‘Pasaport’ ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
i) Gelirler Müdürlüğü’ nden ‘Borcu Yoktur Belgesi’
j) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

İBB Beykoz Sahil Sosyal Tesisleri'ni kiraya verecek
Bizi Takip Edin