Mahkeme Beykoz Tokatköy davasında nihai kararı verdi!

Beykoz Tokatköy’de mahalle sakinlerinin yüzde 90’ının onay vermesine rağmen belli gruplar tarafından engellenmek istenen Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nde mahkeme nihai kararını verdi.
  • 2.12.2023 22:17:27

Beykoz’un ilk kentsel dönüşüm projesi olan “Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi” mahalle halkının yüzde 90’ı tarafından kabul görmesine rağmen zaman zaman çeşitli grupların ve siyasi aktörlerin hedefi haline gelmişti.

Söz konusu kişiler tarafından mevzuattan ve gerçeklikten uzak iddialar ile sırf projeyi yavaşlatmak ve sekteye uğratmak amacıyla geçmişten günümüze birçok dava açılmıştı.

Kentsel Dönüşüm Alanı’nın “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilmesinin hukuka uygun olmadığı iddiaları ve söz konusu kararın iptal edilmesi talepleri ile 30.06.2022 tarihinde açılan davada ise davacılar tarafından projeyi durdurabilmek amacıyla “yürütmenin durdurulması” talep edilmişti.

Mahkemelerce bu talepler yerinde görülmeyerek reddedilmiş ve tüm engelleme girişimlerine rağmen proje ilerlemeye devam etti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Gelinen son noktada Mahkeme, Bakanlık ve Belediyenin savunmalarını, bölgede yaptığı keşif ile birlikte değerlendirerek nihai kararını verdi.

“HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAMAKTADIR”

Kararda, “Dava konusu rezerv yapı kararı işleminde 6306 sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliğinde aranan koşullar yerine getirilerek tesis edildiğinden hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

DAVAYA RET

Mahkeme, dava konusu olan Rezerv Yapı Alanı İlanı’nda hukuka aykırılığın bulunmadığının altını çizerek davacıların açmış olduğu haksız ve hukuka aykırı davayı reddetti.

BİR ENGEL DAHA AŞILDI

Böylece ilçe sakinlerini depreme dayanıklı, güvenli konutlara ve düzenli sosyal alanlara kavuşturacak olan projenin önündeki bir engel daha aşılmış oldu.

Bir an önce projenin tamamlanmasını ve mahallelerine dönerek evlerine yerleşmeyi bekleyen bölge halkı söz konusu kararı büyük bir sevinçle karşıladı.