Türk-Alman Üniversitesi 12 personel alıyor

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, 4 Büro Personeli, 2 Mühendis, 1 Teknisyen, 1 Teknisyen (Boyacı/ Sıvacı), 4 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı için ilan yayımladı.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
  2. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
  3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
  5. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).
  6. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
  7. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

Türk-Alman Üniversitesi 12 personel alıyor

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI

Adaylar ilanın Resmi Gazete de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sayfası https://pdb.tau.edu.tr/tr de ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabilirler.

Türk-Alman Üniversitesi 12 personel alıyor

BAŞVURU TARİHLERİ: 30.11.2022-14.12.2022

BAŞVURU ADRESİ : Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şahinkaya Cad. No:106 Beykoz / İSTANBUL

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

Başvuru Formu ( İnternet sayfasından temin edilebilir)

Diploma Fotokopisi (E-Devlet üzerinden Alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir) Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi. K

PSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi. Tecrübe belgesi (İstenilen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) E-Devlet üzerinden barkod bulunan belge alınabilir.

Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)

Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)

Yukarıda yazılı olan özel şartlar bölümünde istenilen belgeler

1 Adet fotoğraf

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

* Başvurular incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi www.tau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazanan adaylar sırasıyla çağırılacaktır.

* Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

* İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. * İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. İlanen duyurulur.

.

.

Türk-Alman Üniversitesi 12 personel alıyor
Bizi Takip Edin