Türk-Alman Üniversitesi 26 akademik personel alıyor

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, bünyesinde yer alan bölümlerde görevlendirilmek üzere 26 öğretim üyesi alımı yapacak. 
  • 27.11.2023 18:25:12

Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde yer alan bölümlerde görevlendirilmek üzere 26 öğretim üyesi alımı yapıyor.

Profesör ve Doçent kadrosuna* başvuracaklar için:

 -Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir.

-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf. 

- Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri Profesör kadrosu için 1 nüsha dosya ve 5 (beş) adet Taşınabilir Belleğe, Doçent kadrosu için 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğüne iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen başvurabileceklerdir.

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracaklar için: 

-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir.

-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen ilgili Fakülteye başvurabileceklerdir.

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

* Adayların ders verebilecek düzeyde Almanca bilmeleri gereklidir.

* Postadaki gecikmeler ve ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

* Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuru yapılması halinde adayın başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

* İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Aday/adayların başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

* Adayların, başvuru esnasında akademik çalışma ve yayınları ile ilgili bilgilerin beyan edilmesine ilişkin forma internet sitesinde ulaşabilirsiniz.

-Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı 27.11.2023 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığı, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için İktisadi ve İdari Bilimler, Kültür ve Sosyal Bilimler, Mühendislik Fakülteleri Dekanlıkları.

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Personel Daire Başkanlığı: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlük Binası Şahinkaya Cad.No:106 34820 Beykoz/İSTANBUL Tel: 0 216 333 35 63 - 0 216 333 35 68 - 0 216 333 35 69  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:108 34820 - Beykoz/İSTANBUL Tel: 0 216 333 32 04 - 0 216 333 32 09 

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:108 34820 - Beykoz/İSTANBUL Tel: 0 216 333 33 50 - 0 216 333 33 55 

Mühendislik Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:94 34820 - Beykoz/İSTANBUL Tel: 0 216 333 31 04 - 0 216 333 31 06

İlgili Haberler