Türk-Alman Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alıyor

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, 6 sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Türk-Alman Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alıyor
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2022 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli 6 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacak. 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

b. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

c. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

e. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış, muaf veya tecil ettirmiş olmak).

f. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

g. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

h. Yukarıda Özel Şartlar bölümünde yazan niteliklere ve belgelere sahip olmak. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI

Adaylar ilanın Resmi Gazete de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sayfası www.pdb.tau.edu.tr de ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURU TARİHLERİ

11.09.2023-25.09.2023

BAŞVURU ADRESİ  

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı       

Şahinkaya Cad. No:106 Beykoz / İSTANBUL

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

Başvuru Formu (www.tau.edu.tr  İnternet sayfasından temin edilebilir)

Diploma Fotokopisi (E-Devlet üzerinden Alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)

Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi.

KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi.

SGK prim döküm belgesi (E-Devlet üzerinden barkod bulunan belge).

Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)

Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)

Yukarıda yazılı olan özel şartlar bölümünde istenilen belgeler

1 Adet fotoğraf

 

 

Türk-Alman Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alıyor
Bizi Takip Edin