Beykoz 'daki doktorların eylem günü

Gaziantep'te bir doktorun hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmesine Beykoz ’da görev yapan doktorlar da tepki gösterdi.

Gaziantep'te kalp damar cerrahisi uzmanı 30 yaşındaki Dr. Ersin Arslan’ın 17 yaşındaki bir hasta yakın

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Gaziantep’te bir doktorun hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmesine Beykoz ’da görev yapan doktorlar da tepki gösterdi.

Gaziantep’te kalp damar cerrahisi uzmanı 30 yaşındaki Dr. Ersin Arslan’ın 17 yaşındaki bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmesine tepkiler sürüyor.

Gaziantep’te kalp damar cerrahisi uzmanı 30 yaşındaki Dr. Ersin Arslan’ın 17 yaşındaki bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin yankıları ve tepkileri sürüyor. Beykoz’da görev yapan doktorlar da, kamuoyunda anıldığı şekliyle bu “beyaz eylem” e destek verdiler.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile uzmanlık derneklerinin ortak grev kararı 19 Nisan 2012 tarihi itibarıyla uygulamaya geçti. Buna göre, iki tam gün boyunca hastanelerde, acil durumlar dışında hasta bakılmayacak.

Beykoz Devlet Hastanesi Başhekimi ile görüştük

Bu konuda kendisine soru yönelttiğimiz Beykoz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Baştuğ, Beykoz Güncel Haber’e şu açıklamayı yaptı: “ Türkiye genelinde Gaziantep’teki müessir olaydan dolayı hastalara bakmama kararı alındı. Ama tabii, acil servisler dışında ve özellikli hastalarımız mağdur edilmeden. Hastalarımız da bu konuda bilinçli idi. Bugün hastanemize randevu müracaatları önceki günlerin beşte bir oranında azdı. Bu hastalarımıza da onları mağdur etmeden baktık. Hekim arkadaşımızın böyle bir saldırı neticesinde hayatını kaybetmesine hepimiz tepkiliyiz. Bu tarz olayların bir daha olmaması için bir şeyler yapmak istiyoruz. Bunları da dile getirmek için kamuoyunu bilinçlendirecek hareketlerde bulunmak lâzım. Ancak dediğim gibi hastanemizde acil hastalar ve özellikli hastalarımız asla mağdur edilmedi; gelen hastalarımıza bakıldı.”

Bugüne nasıl gelindi?

Ulusal basından edindiğimize bilgiye göre, Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanı Eriş Bilaloğlu, söz konusu eylemin gerekçesi olarak şunları sıraladı: “Giderek kötüleşen çalışma koşulları, yasa ve yönetmelik gibi düzenlemeler ile yaratılan belirsizlik ortamı, yöneticilerin çalışanlara yönelik hürmetsiz ve halka hedef gösteren söylemi, hayata geçirilmesi planlanan yasa tasarıları, sağlık ortamının ticarileştirilmesi ve piyasalaştırılması.”

Doktorların talepleri

Eylem kararı alan doktorlar, taleplerini şöyle sıralıyorlar:  Hastaları puana dönüştüren, hekimlik uygulamalarını değersizleştiren “performansa göre ücretlendirme” kaldırılmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kısıtlamaları kaldırılmalıdır. Tıp fakülteleri hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredilme girişimleri durdurulmalıdır. Başta asistan hekimler olmak üzere bütün hekimlerin nöbet ertesi izin hakkı istisnasız uygulanmalı; haftalık çalışma süreleri, nöbetler de dahil 56 saati geçmemelidir (Sağlık Bakanlığı bir genelge yayımlayarak asistan hekimlerin nöbet sonrası izinlerinin, izin kullanılmaması halinde ise ücretlerinin verileceğini açıkladı.) Taşeron uygulamasına son verilmeli, taşeron şirket personeli de dahil tüm sağlık çalışanları devlet memuru kadrosuna geçirilmelidir. Özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin sözleşmelerinde TTB taraf olarak kabul edilmelidir. İşten çıkarmalar, Sağlık Bakanlığı ve TTB’nin iznine bağlanmalıdır. Kurum hekimleri dahil birinci basamakta çalışan hekimler arasındaki ücret farklılığı giderilmelidir. Aile hekimleri, devlet memuru statüsüne geçirilmelidir. Sağlık ortamının şiddetten arındırılması için Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılmalıdır. Hekim ücretleri, TTB’nin önerdiği tam gün insanca yaşam koşullarında ve emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmelidir.

Haber: Arzu Başlantı

Beykoz 'daki doktorların eylem günü
Bizi Takip Edin