Beykoz Kurban Komisyonu hangi kararları aldı?

Beykoz Kurban Hizmetleri Komisyonu,  2019 yılı Kurban çalışmalarında izlenecek kuralları belirledi.

İstanbul'a kurbanlık girişleri 27 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Beykoz Kurban Hizmetleri Komisyonu da vatandaşların sağlıklı ve güvenli kur

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Beykoz Kurban Hizmetleri Komisyonu,  2019 yılı Kurban çalışmalarında izlenecek kuralları belirledi.

İstanbul’a kurbanlık girişleri 27 Temmuz’dan itibaren başlayacak. Beykoz Kurban Hizmetleri Komisyonu da vatandaşların sağlıklı ve güvenli kurbanlık temin etmeleri, hijyen koşullarına uygun bir kesim hizmetiyle insan, çevre ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek şekilde dini vecibelerini yerine getirmeleri için gerekli çalışmalara başladı.

Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı başkanlığında üyelerin katılımıyla Kaymakamlık Makamında toplanan Beykoz Kurban Hizmetleri Komisyonu, 2019 yılı Kurban çalışmalarında izlenecek kuralları belirledi.

KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARLARI ŞU ŞEKİLDE;

1- Çubuklu Mahallesinde Kurban Satış ve Kesim Yeri olarak düzenlenmesine, bu alan dışında kesime müsaade edilmemesine,

2- Kurban satış yeri bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilir ve 27/07/2019 tarihinden önce kurbanlık hayvanların Kurban satış yerine girişlerine müsaade edilmemesine,

3- 10/07/2019 gün ve 2019/01 nolu ‘İstanbul Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu” unca alınan kararların gereklerinin aynen uygulanması sağlanacaktır.

4- Gerçek ve hükmi şahıslar tarafından hazırlanan kesim yerleri ile ilgili gerekli incelemelerin Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığınca yapılarak ve değerlendirilmesine,

5- Kurbanların Cadde, sokak, park, meydan ve otoban kenarlarında ve ilan edilen kesim yerleri dışında hayvan kesimini önlemek için Bayram öncesi ve Bayram süresince özellikle kurban kesimlerinin yoğun olduğu ilk iki gün Beykoz Belediyesi zabıta birimleri tarafından aralıksız denetim yapılmasına,

6- Kurban Satış ve Kesim Yerinde Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirtilen üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel görevlendirilmesine ve bu personele tanıtıcı ‘Görevli Kimlik Kartı” Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanmasına,

7- Kurban Kesim Yerlerinde ve kesiminde uyulması gereken dini kurallar ve diğer gerekli duyuruların İlçe Müftülüğünce, Cuma ve Bayram Hutbelerinde vatandaşlarımıza duyurulmasına, kesim yerinde yeterli sayıda din görevlisinin bulundurulmasına,

8- 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’de belirtilen duyuruların kurban satış ve kesim yerinde yapılacak duyuru panosuna ve mahalle muhtarlıklarının duyuru panolarına asılarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine,

9- Kurban Satış ve Kesim Yerinde Trakya’ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri Genelgesine uygun şartları taşımayan kurbanlık hayvanların Avrupa yakasına canlı olarak gidemeyeceği, ancak kesimi yapıldıktan sonra gidebileceği ile ilgili Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanacak pankartlarının asılarak ilan edilmesine,

10- Nakil işleri yapan şoförlere Avrupa yakasına canlı hayvan taşımanın yasak ve suç olduğu ikazların kurban satış ve kesim yerinde yapılmasına,

11- Sağlıkla ilgili problemler için; 1 12 acil servisinin aranması halinde, sağlık personelinin en kısa zamanda olay yerine intikal etmesinin sağlanmasına,

12- Kurban satış ve kesim yerinde Kurban Hizmetleri Komisyonuna üye kuruldan yeterli sayıda personel görevlendirilmesine,

13- Kurbanlık hayvanlardan hastalıklı olanlar için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Beykoz Belediyesi tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına,

14- Kurbanlık hayvanlarının kesiminde ihbarı mecburi salgın bir hastalık tespit edilmesi durumunda itlaf edilecek hayvanlarm Beykoz Belediyesi veteriner hekimi nezaretinde güvenli bir şekilde, imha edilecek yerin ve araçların tedariki Beykoz Belediyesi tarafından yapılmasına,

15 Kurban özelliği taşımayan kurbanlıklardan özellikle büyükbaş hayvanlardan yaşı tutmayan, hasta, kusurlu ve gebe olan hayvanların Beykoz Kurban Hizmetleri tarafından görevli veteriner hekimleri tarafından yapılacak muayenede tespiti halinde bu hayvanların satışına izin verilmemesine,

16- Kurbanlık hayvanlar Kurban Hizmetleri Komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık hayvan satış yerinde alınıp satılacaktır. Kurban satış yerine gelen tüm hayvanların Veteriner Sağlık Raporları belediye tarafından görevlendirilecek elemanlar tarafından kontrol edilerek ve belgesiz hayvan getirildiği tespit edildiğinde pazara girmesine izin verilmeyerek Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilmesine,

17- Kurban Satış Yerinden kaçan hayvanların yakalanması ile ilgili yakalama ekiplerinin oluşturmasının Beykoz Belediyesi tarafından sağlanmasına,

18- Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporunun ilgili sütununda kulak küpesi olmayan büyükbaş hayvanların ilçemize girişine kesinlikle izin verilmemesine,

19- Belediyelerce; kurbanlık hayvan satış yerlerinde, satış için getirilen hayvanların hangi ilden geldiği, büyükbaş hayvanların kulak küpe numaralarının yazılacağı bir kayıt defterinin oluşturulmasına,

20- Kurban kesim yerlerinde, kesilen bütün hayvanların listesinin tutulması, büyükbaş hayvanların kulak küpelerinin toplanarak Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesine,

21- Kurbanlık hayvan satış yeri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beykoz Belediyesi veteriner hekimleri ile belediye zabıtaları ekipleri tarafından sürekli olarak hastalıklı, belgesiz ve kaçak hayvanlar yönünden denetim ve kontrol yapılmasına.

22-2019 yılı Kurban Satış ve Kesim Yerinde kestirilecek büyükbaş hayvanlar için (6 parça kesim 700 TL, Hisse parçalama 900 TL) kesim ücreti, küçükbaş hayvanlar için ise 100 TL kesim ücreti komisyonumuzca belirlenmesine,

23-2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği, 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin Dördüncü Bölüm 15. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde kurban satış ve kesim yerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması ve uygulanması sağlanacaktır.

24- Kurbanlık hayvan satış yerlerinin olası hastalık riskine karşı her gün temizlenmesi ve dezenfeksiyonu iyi bir organizasyonla, Beykoz Belediyesi’ne bağlı ilgili birimlerce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün denetim ve gözetiminde yapılmasına,

25- Kurbanlık hayvan satın alacak vatandaşlarımız kulak küpesi bulunmayan hayvanları satın almamaları ve aldıkları kurbanlık hayvanlarda, alınan tüm önlemlere rağmen, hastalık şüphesi uyandıracak belirti gördükleri takdirde İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ihbar etmeleri için gerekli ilanların asılmasına,

26- Bayram sonrası kurbanlık hayvanlarm geri dönüşleri ilçemiz Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilecek Yurtiçi Hayvan Sevk Raporu ve Dezenfeksiyon Belgesi ile terk edinceye kadar kontrol edilmesine,

27- Denetim ve kontrol hizmetleri aksatılmadan sürdürülmesine, Kurban ile ilgili usullere ve hükümlere aykırı davrananlara ilgili kanunların hükümlerine göre yasal işlem yapılmasına,

28- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunun Kurban Bayramı sonrasında değerlendirme toplantısının yapılmasına, toplantı raporunun İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna gönderilmesine,

29- Kurban Dönemi alınan idari ve fenni tedbirleri kurumlar basınla paylaşarak basının doğru bilgilerin aktarılmasına,

30-Bu kararın birer örneğinin gereği için; Beykoz Belediye Başkanlığına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Ziraat Odası Başkanlığına, halkın uyarılmasına katkıda bulunulması amacıyla, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Müftülüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Beykoz Kurban Komisyonu hangi kararları aldı?
Bizi Takip Edin