Beykoz Vakfı Şişecam'a marka davası açıyor!

Şaban Tören başkanlığındaki Beykoz Vakfı, “Paşabahçe” markasının iptali için, Şişe Cam A.Ş. aleyhine dava açacak.

Şaban Tören başkanlığındaki Beykoz Vakfı, “Paşabahçe” markasının iptali için, Şişe Cam A.Ş. aleyhine Sınaî Haklar

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Şaban Tören başkanlığındaki Beykoz Vakfı, “Paşabahçe” markasının iptali için, Şişe Cam A.Ş. aleyhine dava açacak.

Şaban Tören başkanlığındaki Beykoz Vakfı, “Paşabahçe” markasının iptali için, Şişe Cam A.Ş. aleyhine Sınaî Haklar Mahkemesi’nde, dava açacak.

Söz konusu dava metnini aşağıda dikkatlerinize sunuyoruz:

İSTANBUL FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI                    : Beykoz Vakfı Başkanlığı -Temsilen Şaban Tören
Adres                           : Yalıköy Mah. Ahmet Mithat Cad.No:18 Beykoz
DAVALI                     : ŞİŞE CAM A. Ş
Adres                          : İş Kuleleri, Kule-3 4.Levent-İSTANBUL

KONU   : Marka İptali Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMA  :

1.Yakarıda ismini ve unvanını bildirmiş olduğumuz davalı Şişe Cam A.ş tarafından Paşabahçe, ince belli Paşabahçe, Bomonti Paşabahçe,assam Paşabahçe, ceylan Paşabahçe vs.. gibi markalar, Beykoz İlçesi Paşabahçe mahallesi adı kullanılmak sureti ile markalaştırılmıştır.

2.Bilindiği üzere, Paşabahçe de bulunan Şişe Cam A.Ş ye ait fabrikanın yer itibarı ile bu merkezde bulunması ve bura da açılmış olan mağazaları ile şişe Cam unvanlı iş bu marka 1991 tarihinde Paşabahçe olarak tescil edilmiş olmakla birlikte, Şişe Cam A. Ş ye ait fabrika ve üretim merkezi Paşabahçe mahallesinde artık faaliyet göstermeyip kapatılmıştır.

3.Konuyla ilgili olarak, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 84/4499 Esas ve 84/ 4560 sayılı Kararında, “Altınözü” ibaresinin zeytinyağı emtiası için tescilinde, “… her ne kadar Altınözü Hatay iline bağlı bir ilçe adı ise de, davalının bu ismi sırf 551 Sayılı Markalar Kanununun 5 inci maddesinin (b) fıkrasında yazılı olduğu şekilde halkı aldatmak kastı ile marka olarak aldığı anlaşılmadığı gibi, esasen Altınözü ilçesinin zeytinyağı satışlarında isminden faydalanılacağı derecede (örneğin bir Ayvalık, Edremit, Gemlik gibi) şöhret sahibi olmadığı” gibi nedenlerle, markanın iptali talebi yerinde görülmemiş ve Mahkemenin vermiş olduğu karar onanmıştır. Yargıtay içtihatlarından da anlaşılacağı üzere, Paşabahçe markası Paşabahçe semtine verilen addan doğan ve bu adla anılan bir marka olarak kullanılmakta olup, aslında Paşabahçe’nin geleneği ve yapısı itibarı ile küçük atölyelerin, cam süsleme vs. gibi işler yapan esnaf ve sanatkârların bölgeye özgü olan bu adı kullanmasının da önüne geçilmektedir.

4.Zira Paşabahçe ismi, Beykoz’un hali hazırda bir mahallesi -evvelinde ise bir semt oluğundan dolayı, hali hazırda marka olarak tescil edilmesi mümkün değil iken, Paşabahçe halkının bu konuda teknik bilgi ve birikimi olmamasından kaynaklanan sessizlik ile, yer isminin bu şekilde marka olarak tescil edilmesi ve kullanılması hukuka aykırıdır. Ayrıca kanuna açık şekilde aykırılık teşkil eden markalaştırma sürecini Beykoz Vakfı olarak kabul etmemiz mümkün değildir.

5.Zira, Vakfımız Beykoz’un, geleneksel yapısı, gelişimi, doğal dengesinin korunması, Beykoz halkının kalkınması gibi birçok konuda çalışmalar yapmakta olup, Beykoz’a özgü bir yerin isminin bu denli haksız bir şekilde marka olarak tescil edilmesi, Beykoz da iş ve işlem yapacak olan tüm kurumların, bu yönde üretimde bulunacak olan başkaca firmaların ve halkın menfaatine değildir. Kaldı ki Paşabahçe markası, cam sanayi için kullanılmakla birlikte, Üretimin yapılması noktasında Şişe Cam A. Ş’nin Paşabahçe ile de her hangi bir ilgi ve alakası bulunmamaktadır. Paşabahçe fabrikalarını kapatmış olan firma başkaca yerlerde üretim yapmakta, ancak Bölgemizin ismini ise kendi firma çıkarlarını korumak amacı ile kullanmaktadırlar.

6.Yukarıda Yargıtay ilgili kararında da izah edildiği üzere, Paşabahçe gibi bir yerin, vs. coğrafi işaretin marka olarak kullanılamayacağı bunun aslında bir red sebebi olduğu bilinen bir durum olmasına karşılık kanuna aykırı olarak bölgemizin adının marka olarak kullanılmasına itirazımız işe iş bu markanın iptalini isteme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: HUMK, TTK, markalar kanunu, vs. kanun hükümleri
SUBUT DELİLLER: TPR tescil tarihi, yerel tespit ve keşif incelemesi vs. delillerimiz.
SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen gerekçelerle, Paşabahçe ve bağlı tüm markaların, davalı tarafından kullanımını iptaline yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep erdim.

DAVACI
Beykoz Vakfı –temsilen
Şaban Tören

Haber: Arzu Başlantı

Beykoz Vakfı Şişecam'a marka davası açıyor!
Bizi Takip Edin