Beykoz'da 15 lisenin eğitim kalitesi incelendi!

Beykoz ‘da eğitim veren 15 lisenin 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait üniversite giriş sınavları verileri analiz edildi.

Beykoz'un daha kaliteli liselere sahip olması yolunda Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım…

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Beykoz ‘da eğitim veren 15 lisenin 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait üniversite giriş sınavları verileri analiz edildi.

Beykoz’un daha kaliteli liselere sahip olması yolunda Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay önemli bir adım attı. Beykoz’da resmi genel veya mesleki eğitim veren, özel eğitim okulu olmayan 15 lisenin 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait üniversite giriş sınavları verileri analiz edildi.

Beykoz Anadolu Lisesi Okul Müdürü Engin Şimşek tarafından yapılan “Beykoz İlçesi Üniversite Analiz Araştırması” Beykoz’daki ortaöğretim kademesinde okullara ilişkin yeni bir bakış açısı sağlayacak.

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 28. maddesi ile ortaöğretim kurumlarına öğrencilere asgari bir genel kültür vermek suretiyle onların kişi ve toplum sorunlarını tanıma, çözüm yolları arama, sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmaya katkıda bulunma bilinci ve gücü kazandırma görevi verilmiştir. Ortaöğretim kurumları çeşitli programlarla ayrıca öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yükseköğretime veya hem mesleğe hem de yükseköğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamak zorundadırlar. Böylece hem iyi bir vatandaş, hem de analitik düşünen bireylerin yetiştirilmesi sağlanacak ve öğrencilerimiz hem hayata hem de mesleğe hazırlanma fırsatı bulacaklardır.

Bu kapsamda 2014 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 123.977 erkek, 124.094 kadın, toplamda 248.071 vatandaşımızın yaşadığı Beykoz ilçesinde 19 ortaöğretim kurumu açılmış bulunmaktadır. İstanbul’un 2014 nüfusunun 14.377.018 olduğu göz önünde bulundurulduğunda İstanbul’da yaşayan her 1000 kişiden 17’sinin yaşadığı Beykoz’da ortaöğretim kademesinde İstanbul’da kayıtlı her 1000 öğrenciden 19’u eğitim almaktadır. Beykoz’da bulunan 19 ortaöğretim kurumundan 2’si özel lise, 2’si özel eğitim okulu, 1’i spor lisesi, 5’i Anadolu lisesi, 2’si imam-hatip Anadolu lisesi, 2’si çok programlı Anadolu lisesi, 5’i mesleki ve teknik Anadolu lisesidir. Bu kurumların akademik yönden başarı durumlarını analiz etmek, alınacak önlemleri belirlemek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay’ın direktifleriyle 2012-2014 yıllarını kapsayan “Beykoz İlçesi Üniversite Analiz Araştırması” yapıldı.

Beykoz Anadolu Lisesi Okul Müdürü Engin Şimşek tarafından yapılan araştırmada örneklem olarak Beykoz ilçesindeki resmi genel veya mesleki eğitim veren, özel eğitim okulu olmayan 15 lise alınmıştır. Bu liselerden 5’i geçen yıllarda mezun öğrencisi olmaması ya da verilere ilişkin sorunlar nedeniyle örneklem dışında bırakılmıştır. Sonuç olarak geriye kalan 10 lisenin 2012,2013 ve 2014 yıllarına ait üniversite giriş sınavları verileri okullardan alınmış ve araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin ve yapılan analizlerin en azından akademik yönden Beykoz’daki ortaöğretim kademesinde okullara ilişkin yeni bir bakış açısı sağlayacağına ve böylece bu araştırmanın Beykoz’da daha kaliteli liselere sahip olması yolculuğundaki adımlardan biri olacak.

I. Ortaöğretim Kademesinde Beykoz’un İstanbul’daki Yeri

2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul’daki 1190 liseden sadece 19’u (% 1,60’ı) Beykoz’da bulunmaktadır. İstanbul’daki özel okullardan sadece 2’si (% 0,43) Beykoz’da bulunurken Beykoz’daki resmi okul sayısı 17 (% 2,35)’dir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Beykoz’daki liselerde bulunan derslik sayısı 468 iken, şube sayısı 509’dur. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Beykoz’daki liselerden okuyan erkek öğrenci sayısı 7696, kız öğrenci sayısı 5799, toplam öğrenci sayısı ise 13495’tir. İstanbul’da okuyan öğrencilerin % 1,86’sı Beykoz’da eğitim almaktadır. Okul türleri göz önünde bulundurulduğu zaman İstanbul’da resmi liselerde okuyan her 1000 öğrenciden 20’si Beykoz’da okurken özel liselerde okuyan her 1000 öğrenciden sadece 9’u Beykoz’da okumaktadır. Beykoz’da bulunan 2 özel ortaöğretim kurumunda 345 erkek, 343 kız, toplamda 688 öğrenci eğitim almaktadır. Öğrenci sayılarına bakıldığında Beykoz’da eğitim gören 13495 öğrenciden 688’inin özel okulda eğitim görmesi Beykoz’un ortaöğretim kademesinde özel öğretim oranının % 5,1 olduğunu göstermektedir. Aynı oran İstanbul’da % 10,52’dir. Bu durum Beykoz ilçesinin özel okullaşmada İstanbul’da geride olduğunu göstermektedir. (Tablo 1)

Beykoz’da 17 liseden 5’i genel eğitim vermektedir. Bu liselerde 115 derslikte, 128 şubede 1871’i erkek, 1867’si kız, toplamda 3738 öğrenci eğitim görmektedir. Beykoz’da açık olan 1 spor lisesinde, 2 imam-hatip lisesinde, 2 çok programlı lisede, 2 özel eğitim okulunda ve 5 mesleki ve teknik lisede toplamda 12 okulda 306 derslikte, 341 şubede 5480 erkek, 3589 kız, toplamda 9069 öğrenci eğitim görmektedir. Öğrenci sayılarına bakıldığında resmi okullarında okuyan öğrencilerin % 1,97’sinin, genel eğitim veren resmi okullarda okuyan öğrencilerin % 1,62’sini, mesleki ve teknik eğitim veren liselerde okuyan öğrencilerin % 1,90’ının Beykoz’da eğitim gördüğü görülmektedir. İstanbul’da mesleki eğitim gören öğrenci oranı % 73,31 iken Beykoz’da bu oran % 70,81’dir. (Tablo 2)

II. Ortaöğretim Kademesi Son Sınıflarda Beykoz’daki Öğrenci Sayısındaki Değişim ve Araştırmaya Katılan Liseler

Araştırmada örneklem olarak alınan 19 resmi lisede son sınıflarda 2011-2012 eğitim-öğretim yılından, 2014-2015 eğitim-öğretim yılına kadar sırasıyla 2340, 2414, 2647 ve 2635 öğrenci eğitim görmüştür. Bu durum Beykoz’un yıldan yıla genelde daha fazla öğrenci mezun etme durumunda olduğunu göstermetedir. Son dört ders yılında en fazla lise son sınıf öğrencisine sahip olan okul 1709 öğrenci ile Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’dir. Bu okulu 1162-1042 öğrenci aralığında olan Çavuşbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Anadoluhisarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beykoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi ve Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi takip etmektedir. Diğer okullar ise son dört yılda lise son sınıflarda okuyan öğrenci sayıları bakımında 585-0 aralığındadırlar. Lise son sınıfta okuyan öğrenci sayılarının yıllara göre dağılımlarına bakıldığında öğrenci sayılarının düzensizliği dikkat çekmektedir. Bu durum okul kültürünü ve öğretmen normunu olumsuz etkileyebilmektedir. Ayrıca Beykoz ilçesinde hiç mezun vermeyen liselerin olması Beykoz’daki bu okulların daha kurumsallaşamadığını da göstermektedir. (Tablo 3)

Araştırmaya katılan okullar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan lise sayısı 10’dur; bunların 3’ü Anadolu Lisesi, 1’i İmam-Hatip Lisesi, 2’si Çok Programlı Anadolu Lisesi ve 4’ü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’dir. (Tablo 3)

III. Son Sınıflar YGS-LYS Doğru Cevap Sayıları Ortalamaları ve Standart Sapmaları Türkiye-Beykoz Karşılaştırması

Araştırmada örneklemde yer alan 10 lisenin son sınıf öğrencilerinin 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait Yükseköğretime Geçiş Sınavları (YGS)’nda ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)’nda yer alan testlerde yaptıkları doğru sayıları, yanlış sayıları, her bir puan türünde aldıkları puanlar, Türkiye sıralamaları, yerleştirildikleri bölümler analiz edilmiştir. Bu kapsamda Tablo 4’te Beykoz illçesi son sınıf öğrencilerinin YGS doğru cevap sayıları ortalaması ve standart sapmaları tüm Türkiye ile yıllar bazında karşılaştırmalı olarak testler bazında verilirken Tablo 5’te ise Beykoz ilçesi son sınıf öğrencilerinin LYS doğru cevap sayıları ortalaması tüm Türkiye ile karşılaştırmalı olarak yine testler bazında verilmiştir.

2012, 2013 ve 2014 yılları analiz edildiğinde tüm Türkiye’de yaklaşık 760 bin son sınıf öğrencisinin YGS’ye girdiği, Beykoz’da ise bu değerin yaklaşık 7300 olduğu görülmektedir. Her bir testten 40 sorunun sorulduğu YGS’de Türkçe, Sosyal ve Fen testleri ortalamalarında Beykoz ile Türkiye yaklaşık değerlere sahip iken Matematik testinde Beykoz’un ortalaması Türkiye ortalamasından her yıl 1,7-2,2 arasında daha azdır. Bu durum Beykoz’un Türkçe, Sosyal ve Fen derslerinde Türkiye ortalamasına sahip olduğunu ama Matematik’te daha geride olduğunu göstermektedir. Bu nedenle Beykoz’da Türkçe, Sosyal ve Fen derslerine ilişkin yeni planlamalar yapılması gerekmekte, Matematik dersinin üzerinde ise daha çok durulmalıdır. YGS doğru cevap sayılarının standart sapmalarına bakıldığında tüm yıllarda standart sapmaların Türkiye değerlerinden daha düşük olduğu, yani Beykoz’daki öğrencilerin akademik başarı dağılımlarının daha yaklaşık olduğu görülmektedir. (Tablo 4)

2012, 2013 ve 2014 yılları LYS doğru cevap sayıları ortalamalarına bakıldığında 50 sorunun mevcut olduğu matematik testinde 2014 yılında Beykoz ortalamasının 8,67 olduğu, 2012 ve 2014 yıllarında Beykoz ortalamasının Türkiye ortalamasından düşük olduğu, 2013 yılında ise Beykoz ortalamasının daha yüksek olduğu görülmektedir. 30 sorunun sorulduğu geometri testinde ise son yıl Beykoz ortalaması 5,15’tir ve yine Beykoz ortalaması 2012 ve 2014 yıllarında Türkiye ortalamasından düşük, 2013 yılında ise daha yüksektir. Fizik testinde son yıl ortalaması Beykoz’da 6,01’dir, sadece 2012 yılında Beykoz ortalaması Türkiye ortalamasından daha düşüktür. Kimya testinde son yıl ortalaması 6,96 olan Beykoz’un sadece 2013 yılında ortalaması Türkiye ortalamasından daha yüksektir. 2014 yılında Beykoz’un 9,64 ortalamaya sahip olduğu biyoloji testinde her yıl Beykoz ortalaması Türkiye ortalamasından daha düşüktür, fakat ortalamaların Türkiye ortalamasına da yakın olduğunu ifade etmek gerekir. Sonuç olarak LYS’de matematik ve fen derslerinde Beykoz genelde Türkiye ortalamalarından daha düşük ortalamalara sahiptir. Bu durum LYS’ye girerek üniversite okumak niyetinde olan öğrencilerin bu hazır bulunuşluk düzeyi dikkate alınarak okullarda ek çalışmalar yapılabileceğini göstermektedir. (Tablo 5)

2014 yılında Beykoz’da edebiyat testi ortalaması 21,75, coğrafya-1 testi ortalaması 10,19, tarih testi ortalaması 15,46, coğrafya-2 testi ortalaması 5,99, felsefe testi ortalaması 12,98’dir. Tüm yıllar bu testlerde Beykoz ortalamaları Türkiye ortalamalarından daha yüksektir. Bu durum sözel testlerde Beykoz’un nispeten daha başarılı olduğunu göstermektedir. İlçe içi eğitim planlamalarda ilçenin bu güçlü yönünün daha fazla geliştirilmesi için çalışmalar yapılabilir. (Tablo 5)

Dil sınavlarında ise Beykoz genelde İngilizce dersinde sınava giren öğrencilere sahip olmuştur. Bu nedenle dil sınavları analizi İngilizce testleri üzerinde yapılmıştır. İngilizce testi ortalaması Beykoz’da son yıl 23,72’dir. Sadece 2013 yılında Beykoz ortalamasının Türkiye ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. İngilizce derside Beykoz için geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlardan biridir. (Tablo 5)

YGS ve LYS birlikte değerlendirildiğinde öğrencilerimizin LYS’de YGS’ye göre daha başarılı sonuçlar aldığı görülmektedir. Bu durum üniversite okumak, lisans eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerimize dönük ilçe milli eğitim müdürlüğü ve okul müdürlükleri düzeyinde birçok çalışmaların yapılması gerektiğini göstermektedir.

IV. Beykoz İlçesi Ortaöğretim Kurumları Bazında YGS Test Ortalamaları Karşılaştırması

Araştırmada verileri analiz edilen 10 okulda 2012 yılında 1721 öğrenci, 2013 yılında 1662 öğrenci ve 2014 yılında 1768 öğrenci yükseköğretime geçiş sınavına girmişlerdir. Toplamda en fazla öğrencisi sınava giren okul 1160 öğrenci ile Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’dir. Bu okulu 763 öğrenci ile Çavuşbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi ve 715 öğrenci ile Anadoluhisarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takip etmektedir.

Araştırmada verileri analiz edilen 10 okulun YGS Türkçe testi ortalamaları Tablo 7’de verilmiştir. Buna göre en başarılı okullar sırasıyla Beykoz Anadolu Lisesi, Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi ve Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi olmuştur.

Araştırmada verileri analiz edilen 10 okulun YGS Sosyal testi ortalamaları Tablo 8’de verilmiştir. Buna göre en başarılı okullar sırasıyla Boğaziçi Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Beykoz Anadolu Lisesi ve Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi olmuştur. Boğaziçi Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nin ortalaması dikkat çekmektedir.

Araştırmada verileri analiz edilen 10 okulun YGS Matematik testi ortalamaları Tablo 9’da verilmiştir. Buna göre en başarılı okullar sırasıyla Beykoz Anadolu Lisesi, Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi ve Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi olmuştur.

Araştırmada verileri analiz edilen 10 okulun YGS Fen testi ortalamaları Tablo 10’da verilmiştir. Buna göre en başarılı okullar sırasıyla Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi, Beykoz Anadolu Lisesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmuştur. Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortalaması dikkat çekmektedir.

Yukarıda sunulan Tablo 7, Tablo 8, Tablo 9 ve Tablo 10 birlikte değerlendirildiğinde özellikle Beykoz Anadolu Lisesi’nin başarısı dikkat çekmektedir. Sıralamalarda genelde ilk üçte yer alan Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi ile Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi de dikkat çeken diğer okullardır. Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi’nin artık öğretmen lisesi olarak hizmet vermeyecek olması geçen yıllarda elde ettiği bu başarının değişebileceğini göstermektedir. Ayrıca sosyal testinde Boğaziçi Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nin yüksek başarısı ve fen testinde Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin nisbi başarısı oldukça dikkat çekmektedir.

V. Beykoz İlçesi Ortaöğretim Kurumları Bazında LYS Test Ortalamaları Karşılaştırması

Araştırmada LYS’ye giren öğrenci sayıları sırasıyla 778,760 ve 859 olmuştur. Sınava en fazl öğrencisi giren okullar Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Beykoz Anadolu Lisesi olmuştur. (Tablo 11)

Araştırmada verileri analiz edilen 10 okulun LYS Matematik testi ortalamaları Tablo 11’da verilmiştir. Buna göre en başarılı okullar Beykoz Anadolu Lisesi, Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi ve Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi olmuştur.

Araştırmada verileri analiz edilen 10 okulun LYS Fizik testi ortalamaları Tablo 13’te verilmiştir. Buna göre en başarılı okullar Beykoz Anadolu Lisesi, Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi ve Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi olmuştur.

Araştırmada verileri analiz edilen 10 okulun LYS Kimya testi ortalamaları Tablo 14’te verilmiştir. Buna göre en başarılı okullar olmuştur. Buna göre en başarılı okullar Beykoz Anadolu Lisesi, Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi ve Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi olmuştur.

Araştırmada verileri analiz edilen 10 okulun LYS Biyoloji testi ortalamaları Tablo 15’de verilmiştir. Buna göre en başarılı okullar olmuştur. Buna göre en başarılı okullar Beykoz Anadolu Lisesi, Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi ve Beykoz Kız Teknik ve Meslek Lisesi olmuştur. Tablo 15 değerlendirilirken 2014 senesinde Beykoz Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nden sadece 11 öğrencinin LYS’ye girdiği göz önünde bulundurulmalıdır

Araştırmada verileri analiz edilen 10 okulun LYS Edebiyat testi ortalamaları Tablo 16’da verilmiştir. Buna göre en başarılı okullar Beykoz Anadolu Lisesi, Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi ve Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi olmuştur.

Araştırmada verileri analiz edilen 10 okulun LYS Coğrafya-1 testi ortalamaları Tablo 17’de verilmiştir. Buna göre en başarılı okullar Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi ve Galip Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi olmuştur.

Araştırmada verileri analiz edilen 10 okulun LYS Tarih testi ortalamaları Tablo 18’de verilmiştir. Buna göre en başarılı okullar Beykoz Anadolu Lisesi, Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi ve Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi olmuştur.

Araştırmada verileri analiz edilen 10 okulun LYS Coğrafya-2 testi ortalamaları Tablo 19’da verilmiştir. Buna göre en başarılı okullar Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi, Beykoz Anadolu Lisesi ve Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi olmuştur.

Araştırmada verileri analiz edilen 10 okulun LYS Felsefe testi ortalamaları Tablo 20’da verilmiştir. Buna göre en başarılı okullar Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi, Beykoz Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Anadolu İmam-Hatip Lisesi olmuştur.

Araştırmada verileri analiz edilen 10 okulun LYS İngilizce ve Almanca testi ortalamaları Tablo 21’de verilmiştir. Buna göre en başarılı okullar Beykoz Anadolu Lisesi, Beykoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi olmuştur.

Tablo 12’den 21’e kadar olan tablolar birlikte değerlendirildiğinde Beykoz Anadolu Lisesi, Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi ve Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi ‘nin tüm testlerdeki belirgin başarısı, Beykoz Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nin Biyoloji ve İngilizce testlerindeki, Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Galip Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi Coğrafya-1 testindeki, Boğaziçi Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nin Felsefe testindeki başarısı dikkati çekmektedir.

VI. Beykoz İlçesi YGS ve LYS Puan Türlerine Göre Yerleşen veya Ek Olarak Yerleşen Öğrenci Sayısı

Beykoz ilçesinde son 3 yılda YGS veya LYS puanları ile üniversitelerin ön lisans veya lisans programlarına yerleşen öğrenci sayıları Tablo 22’de verilmiştir. Buna göre Beykoz’daki liselerden mezun olan öğrencilerden 2012 yılında 74’ü açıköğretim fakültelerine yerleşirken, 187’si LYS puanıyla, 805’i YGS puanı ile üniversitelere yerleşmişlerdir. 2013 yılında LYS puanı ile yerleşen öğrenci sayısı 224’e çıkarken, YGS puanı ile yerleşen öğrenci sayısı 722’ye düşmüştür. Aynı yıl açıköğretim fakültelerine yerleşen öğrenci sayısı ise 73 olmuştur. 2014 yılında LYS puanı ile yerleşen öğrenci sayısı 236’ya çıkmış, YGS puanı ile yerleşen öğrenci sayısı 829 olmuş, açıköğretim fakültesine yerleşen öğrenci sayısı ise 62 olmuştur. Toplamda yerleşen öğrenci sayısı 2012 yılında 1066 iken 2013 yılında 1019 ve 2014 yılında ise 1127 olmuştur. Genel toplama bakıldığında YGS puan türlerinde en fazla üniversitelere öğrencisi yerleşen lisemiz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmuştur. LYS puan türünde üniversitelere yerleşen öğrenci sayısı en fazla olan lisemiz ise Beykoz Anadolu Lisesi olmuştur. Anadolu liselerimizin beklendiği şekilde daha fazla LYS puan türünde yerleşen öğrenciye sahip olduğu görülmektedir.

Okullar bazında yıllara göre LYS puanlarından herhangi birinde ilk 10.000 içerisinde olan öğrenci sayılarına bakıldığında son 3 yıldaki öğrenci sayısının 82 olduğu, 2012 yılında 15 olduğu, 2013 yılında 44 olduğu ve 2014 yılında ise 23 olduğu görülmektedir. 82 öğrencinin 66’sı Beykoz Anadolu Lisesi öğrencisidir. 10 öğrenci Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi öğrencisi iken, 5 öğrenci Boğaziçi Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencisi ve 1 öğrenci Çavuşbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisidir. (Tablo 23)

Beykoz ilçesinde son 3 yılda ek yerleştirme ile üniversitelere yerleşen öğrenci sayısı ise 504’tür. Bu değer ilk yerleştirme sonucu yerleşen öğrencis sayısının % 16’sıdır. Bu durum okullarımızda rehberlik hizmetlerinin her zaman devam etmesi gerektiğini göstermektedir. Ek yerleştirmelerde de liderliği yine Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapmaktadır.

SONUÇ

“Beykoz İlçesi Üniversite Analiz Araştırması” raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde özel okullaşmanın ilçe içinde artırılması için çalışmalar yapılması gerektiğine, okullarda kurum kültürünün oluşması ve oluşturulması için yıllar ve okullar bazında yeni kayıt öğrenci sayılarının aynı olması gerektiğine, Beykoz’un YGS testlerinden özellikle matematik testinde, LYS testlerinden matematik ve fen testlerinden başarısız olduğu, ilçe ve okullar çapında buna ilişkin stratejiler geliştirilmesi gerektiğine, diğer puan türlerinde Türkiye ortalamasına yakın değerlere sahip olan Beykoz’da bu durumun haliyle geliştirimesi gerektiğine, öğrencilerimizin YGS’ye göre LYS’de daha başarılı oldukları, bu nedenle özellikle hazır bulunuşlukdüzeyleri yüksek olan bu öğrencilerimiz için ayrı çalışmalar yapılması gerektiğine inanılmaktadır. Beykoz Anadolu Lisesi’nin birçok alanda birinci olduğu, Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi ile Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi’nin ise akademik başarıda bu okulu takip ettiği görülürken, sözel testlerde Boğaziçi Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nin durumu yapılacak olan çalışmalarda göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca artık öğretmen lisesi olmayan Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi’nin bu durumu da dikkate alınmalıdır. Ek yerleştirmelerinin sayısı yüksek olan Beykoz’da rehberlik faaliyetlerinin yaz tatil dönemleri dahil devam ettirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Beykoz'da 15 lisenin eğitim kalitesi incelendi!
Bizi Takip Edin