Mahkeme Beykoz'un 1. Bölge planlarını iptal etti

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne açılan dava sonucu Beykoz'un 1. Bölge planları iptal edildi.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından açılan dava sonucu…

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne açılan dava sonucu Beykoz’un 1. Bölge planları iptal edildi.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından açılan dava sonucu Beykoz 1.Bölge 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım imar Planı ile Beykoz 1. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planının tamamının iptaline karar verdi.

Beykoz Belediyesi tarafından 2010 yılında çalışmalarına başlanan Beykoz 1.Bölge 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Gümüşsuyu, İncirköy Soğuksu, Rüzgarlıbahçe, Kavacık, Göksu ve Yenimahalle’nin bir kısmını kapsıyor. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından açılan dava dilekçesinde öngörülen nüfus için yeterli donatı olmaması gibi konulara değinildi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından açılan dava dilekçesinde “Planlama alanının büyük bir kısmının Maliye Hazinesine ait olduğu planlama alanındaki mevcut konutların büyük kısmının tek katlı ya da iki katlı yapılar olduğu, dört kat üzeri yükseklikte yapının ise çok düşük oranda olduğu, koruma amaçlı imar planı ile alanın doğal sit niteliğinin sürdürülmesi ve korunmasına ilişkin önlemlerin oluşturulmadığı, alanın bitki örtüsünün ve doğal yapısının dikkate alınmadığı, doğal yapının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik kararların alınmadığı, Orman ve Boğaziçi Koruma Alanı ile bitişik doğal sit alanı olan planlama bölgesinde bölgesel gelişme eğilimleri belirlenmeden aynı anda uygulama imar planlarının da yapılması parçacı kararlara yol açacağından bütüncül yaklaşımına, planlamanın hiyerarşik dizgisine aykırı olduğu,  dava konusu koruma amaçlı imar planlarının 1/100.000 İstanbul Çevre Düzeni Planına aykırı olduğu, dava konusu koruma amaçlı imar planı güncel halihazır haritalara üzerine hazırlanmadığı, dava konusu koruma amaçlı imar planı ile öngörülen nüfus için yeterli donatı alanının yaratılmadığı plan notları ve plan üzerinde belirlenen yapılaşma koşullarının üzerinde imar haklarının tanımlandığı, ayrıcalıklı imar haklarının tanımlandığı, ayrıcaklı imar hakları oluşturan plan notları ile planlama alanı nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırdığı, koruma amaçlı imar planı kapsamında yer alan özel eğitim tesis alanına ilişkin karar getirilmediği, dava konusu koruma amaçlı imar planlarının iptali gerektiği…” iddiaları ileri sürüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafındna yapılan savunmada ise “Dava konusu koruma amaçlı planların meri mevzuat doğrultusunda hazırlandığı, mevzuatlara aykırı herhangi bir husus bulunmadığı, dava konusu planların eş zamanlı olarak onaylanmasında ilgili mevzuat gereği herhangi bir sakınca bulunmadığı, koruma amaçlı imar planlarının halihazır haritalar üzerinde hazırlandığı, dava konusu alanlarda sosyal donatı alanına ilişkin yönetmelikte belirlenen azami sınıra uyulduğu ayrıca 6292 sayılı yasa kapsamında proje alanı ilan edilen yerlerde imar uygulaması yaparak %38.7 donatı alan ayrıldığı, özel eğitim tesisine ilişki alanda önceki onaylı planların esas alındığı, bu durumunda planlama ilke ve şehircilik esaslarına uygun olduğu, davanın reddi gerektiği.” İfadelerine yer verdi.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından yapılan son duruşmada dava konusu imar planlarının tamamının iptaline oy birliği ile karar verildi. Çıkan karar sonrası planların iptal olmaması için bir üst mahkemeye ve Danıştay’a itiraz edileceği öğrenildi.

Mahkeme Beykoz'un 1. Bölge planlarını iptal etti
Bizi Takip Edin