Muhtarlar Derneği 2B ile ilgili görüşlerini açıkladı

Beykoz Muhtarlar Derneği TBMM gündeminde olan 2B kanun tasarısı ve rayiç bedeller ile ilgili görüş ve isteklerini kamuoyu ile paylaştı.

Daha önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 2B yasa tasarısı hakkında bir…

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Beykoz Muhtarlar Derneği TBMM gündeminde olan 2B kanun tasarısı ve rayiç bedeller ile ilgili görüş ve isteklerini kamuoyu ile paylaştı.

Daha önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 2B yasa tasarısı hakkında bir mektup gönderen Beykoz Muhtarlar Derneği, rayiç bedellerinin yüksek olması nedeniyle bir çalışma yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na gönderdi.

Beykoz Muhtarlar Derneği’nin TBMM’ye gönderdiği görüş ve istekleri;

BEYKOZ MUHTARLAR DERNEĞİNİN 565 SAYILI 2B KANUNU İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE İSTEKLERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na,

Sayın Başbakanın sunmuş olduğu, 01.02.2012 tarih ve 565 sayılı “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı” nı hassasiyetle incelemiş bulunmaktayız. Genel çerçeve itibari ile 29.01.2011 tarihinde derneğimizce hazırlanıp daha önce takdim ettiğimiz “Beykoz Muhtarlar Derneği’nin Bölge Meselelerine Bakışı” başlıklı dosyadaki sorunlara çözüm üretecek bir tasarı olduğunu sevinerek gördük. Osmanlı’nın arazi tasfiyelerinin en büyüğü ve en sonuncusu olan 2b sürecinin sorunsuz bir şekilde 24’ cü Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde yapılacak olması da bizleri mutlu edecektir.

Bölgemizin son dönemlerde en önemli gündemi 2b lerin satışında izlenecek usuller olmuştur. Usullerde en çok tartışılan konu, hangi fiyatlarla satılacağı mevzuudur. Beykoz ilçemiz bilinenin aksine ormanları açılarak oluşturulan 2b lerin az olduğu bir bölgedir. İlçemizde bulunan 2b arazilerinin büyük bir kısmı para ile satın alınan, iptal edilen eski şahıs tapusu olan yerlerdir. Bu bağlamda hak sahiplerinin büyük bir kısmı yeniden para vererek alacağı için satış ile ilgili fiyatlar tespit edilirken çok yüksek rakamların oluşturulmaması gerekmektedir. Ekonomik olarak 2b lerden beklenen fiyatların yüksek tutulması halinde siyaseten kaybedilen büyük olumsuzlukları beraberinde getirecektir. Fiyatların yüksek tutulması Beykoz’un gerçek sahiplerinin bölgeden tasfiyesi, yerine sermaye gruplarının ikamesi anlamına gelecektir. Ancak, aşağıda belirtilen hususlarla ilgili vatandaşların durumu dikkate alınarak yeniden değerlendirmelerinin yapılmasını arzu ediyoruz.

1- Doğrudan Satış Fiyat Tespiti ve Ödeme:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Alt komisyonunda Rayiç Bedellerin %70 den %50 ye çekilmesi, satış süresinde 5 yıla çıkarılması olumlu olmakla beraber bölgemizdeki belirlenen rayiç değerin yüksek olmasından dolayı vatandaşlarımız arasında büyük huzursuzluk vukuu bulmaktadır.

Türkiye genelindeki 2B arazilerinin yaklaşık %4 ü ilçemizde olup İlçemizde yerleşim yerlerinin 4/1 ne tekabül ettiğinden aşağıdaki sunacağımız tabloda görüleceği gibi emlak değerleri ile Rayiç değerler arasında onlarca kat fiyat farkı oluşmuştur.

Yaklaşık Bölgemizde 19 Bin adet 2B parseli tespit edilmiş(25 Bin mt2) olup bunların

12241 adeti 1000 mt2 nin altındadır.

3565 adeti 2000 mt2 altında

1169 adeti 2000 mt2 üzerinde

1543 parselide eylemli Orman olarak Ormana dahil edilmiştir.

Görüldüğü gibi Halkın yoğun olarak yaşadığı parsellerin genel parsellerin %65 ine tekabül etmektedir. Dolayısıyla en büyük sıkıntıyı bu kesim yaşacağından 1000 mt2 kadar arsası olanlara ayrıca %50 indirim yapılması bölge Halkının gelir durumunun da göz önüne alındığında isabetli bir karar olacağını gözlemlemekteyiz.

Ayrıca peşin ödeme indiriminin yüzde otuza çekilmesi daha cazip olacaktır.

Dernek olarak arzu ettiğimiz, esas değerin “Emlak Vergi Değeri” üzerinden yapılmasıdır.

Sınırlandırıcı kanunlar neticesinde iptal edilen “Tapu Tahsis Belgesi” nin de dikkate alınması ve eskiden yapılan ödemelerin hesaplanarak mahsup edilmesi adaletli bir uygulamanın önünü açacaktır. Bugüne kadar gelen eçri-misil’ lerin vatandaşa verilecek tapudan mahsup edilecek olması iyi bir karar olmuştur.

2- Orman Alanlarında Kalan Meskûn Alanlar:

Mevcut kanun teklifinde, 6831 sayılı kanun ile orman vasfını yitiren yerler ile ilgili düzenlemeler mükemmeliyet seviyesinde ele alınmış olmakla birlikte, haritalarda orman alanı olarak görünen fakat fiili durumda yerleşim yeri olan bölgelerle ilgili hiçbir çözüm bulunmamaktadır. Kanun teklifine yapılacak eklemeler ile, daha önce 5831 sayılı yasayla yapılan kadastro çalışmalarındaki 31.12.1981 tarihi daha güncel bir tarihe çekilebilir.(Önceki çalışmalarda bu tarih 23.07.2007 olarak kullanılmıştır.)
Bu düzenlemeyle, Beykoz’un mahalle ve köylerinde 6700 hane devletle barıştırılacaktır. Türkiye genelinde bu rakam onlarca kat daha yüksek olacaktır.

Beykoz’un  % 84 ü orman alanıdır.  Bu rakam son çalışmalardaki “eylemli orman” tespitleriyle [1543 parsel] artarak muhafaza olmuştur.

3-Kamu Hizmetine Ayrılan Alanlar İle İlgili Hususlar: 

Kamu hizmet alanında kalan yerler ile ilgili düzenleme de vatandaşın mağduriyeti ortaya çıkmaktadır. Bu mağduriyeti giderebilmek için imar planı olan bölgelerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi gereği uygulama yapmak gerekecektir. Mevcut kullanım kadastrosuna göre yapılacak uygulama ile binalar hizmet alanlarında kalsa bile hisse anlamında vatandaşlarımız imar adasında mülkiyet sahibi olacaktır.

Ayrıca arsa olarak tescili yapılıp imar durumu oluştuğu için ticari bir kayıpları oluşmayacaktır. İmar planı olmayan bölgelerde ise kamu hizmetine dönük taleplerin boş parseller üzerine yoğunlaştırılması gerekecektir. Mecburen yapılması gereken kamu hizmet alanlarında kamulaştırma kaçınılmazsa vatandaşın mağdur olmayacağı bir şekilde ödemeler sağlanmalıdır. “işgalci” muamelesi yapılarak reva görülen muameleler hiç bir zaman halkımızın memnun olacağı düzeyde olmamıştır. Bu bağlamda 2b alanlarında yapılacak olan uygulamalardaki adaletli tutumun devlet-vatandaş gerginliğinin sonlanacağı güzel bir örnek olmasını umuyoruz.

Yeni hak mahrumiyetleri doğurmaması için çalışmalarınızda bölgemizin taleplerini dikkate alacağınızı biliyor, çalışmalarınızın ülkemize hayırlar getirmesini Temenni ediyoruz.

Cavit GÜL                                                  Şefik Yavuz YILMAZ

Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı      Dernek Başkan Yardımcısı 

Ahmet Soylu                                     Hasan ATA                Yüksel TÜRKYILMAZ

Genel Sekreter                                 Muhasip                                Üye

Zeki BÜLBÜL                           Muammer AYDINOĞLU        Osman BAKOĞLU

Denetleme Kurul Başkanı     Başkan Yardımcısı                Üye

MAHALLE VE KÖYLERİMİZDEKİ 2B ARAZİLERİNİN EMLAK VE RAİÇ

 

MAHALLE VE KÖY

 

EMLAK DEĞERİ EN AZ

EMLAK DEĞERİ EN FAZLA

RAİÇ DEĞERİ EN AZ

RAİÇ DEĞERİ EN FAZLA

ÇAMLIBAHÇE

32

75

80

260

ÇUBUKLU

40

60

100

700

ÇİĞDEM

25

45

100

700

GÜMÜŞSUYU

35

75

200

550

İNCİRKÖY

25

50

200

750

ORTAÇEŞME

28

150

80

220

SOĞUKSU

35

50

400

500

TOKATKÖY

24

35

70

260

YENİMAHALLE

27

60

200

550

BAKLACI

9

15

100

750

YAVUZSELİM

10

14

100

700

FATİH

9

15

100

750

ÇİFTLİK

9

15

100

750

ÇENGELDERE

9

15

100

1000

ANADOLU FENERİ

15

25

50

150

ALİBAHADIR

15

30

75

150

BOZHANE

11

30

75

200

RİVA

15

75

100

300

CUMHURİYET

15

60

100

280

DERESEKİ

20

50

120

280

ELMALI

26

34

100

350

GÖLLÜ

15

30

75

200

İSHAKLI

10

30

75

200

KAYNARCA

15

30

50

200

KILIÇLI

11

30

50

150

M. ŞEVKET PAŞA

30

35

120

280

ÖĞÜMCE

11

30

50

150

PAŞAMANDIRA

15

30

75

200

ZERZEVATÇI

15

30

75

140

GÖRELEKÖYÜ

20

75

120

500

ÖRNEKKÖY

30

40

105

280

RÜZGARLI BAHÇE

30

75

200

600

POYRAZKÖY

15

50

150

300

 

MAHALLE VE KÖY

 

EMLAK DEĞERİ EN AZ

EMLAK DEĞERİ EN FAZLA

RAİÇ DEĞERİ EN AZ

RAİÇ DEĞERİ EN FAZLA

ÇAMLIBAHÇE

32

75

80

260

ÇUBUKLU

40

60

100

700

ÇİĞDEM

25

45

100

700

GÜMÜŞSUYU

35

75

200

550

İNCİRKÖY

25

50

200

750

ORTAÇEŞME

28

150

80

220

SOĞUKSU

35

50

400

500

TOKATKÖY

24

35

70

260

YENİMAHALLE

27

60

200

550

BAKLACI

9

15

100

750

YAVUZSELİM

10

14

100

700

FATİH

9

15

100

750

ÇİFTLİK

9

15

100

750

ÇENGELDERE

9

15

100

1000

ANADOLU FENERİ

15

25

50

150

ALİBAHADIR

15

30

75

150

BOZHANE

11

30

75

200

RİVA

15

75

100

300

CUMHURİYET

15

60

100

280

DERESEKİ

20

50

120

280

ELMALI

26

34

100

350

GÖLLÜ

15

30

75

200

İSHAKLI

10

30

75

200

KAYNARCA

15

30

50

200

KILIÇLI

11

30

50

150

M. ŞEVKET PAŞA

30

35

120

280

ÖĞÜMCE

11

30

50

150

PAŞAMANDIRA

15

30

75

200

ZERZEVATÇI

15

30

75

140

GÖRELEKÖYÜ

20

75

120

500

ÖRNEKKÖY

30

40

105

280

RÜZGARLI BAHÇE

30

75

200

600

POYRAZKÖY

15

50

150

300

Muhtarlar Derneği 2B ile ilgili görüşlerini açıkladı
Bizi Takip Edin