Türk-Alman Üniversitesi 13 personel alıyor

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, bünyesinde yer alan bölümlerde görevlendirilmek üzere 13 öğretim üyesi alımı yapacak. 

Türk-Alman Üniversitesi 13 personel alıyor
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde yer alan bölümlerde görevlendirilmek üzere 13 öğretim üyesi alımı yapıyor.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracaklar için:

-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir.

-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf. 

– Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri Profesör kadrosu için 1 nüsha dosya ve 5 (beş) adet Taşınabilir Belleğe, Doçent kadrosu için 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğüne iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen başvurabileceklerdir.

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracaklar için:

 -Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir.

-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf. 

-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen ilgili Fakülteye başvurabileceklerdir.

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

* Adayların ders verebilecek düzeyde Almanca bilmeleri gereklidir.

* Postadaki gecikmeler ve ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

* Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuru yapılması halinde adayın başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

* İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Aday/adayların başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

* Adayların, başvuru esnasında akademik çalışma ve yayınları ile ilgili bilgilerin beyan edilmesine ilişkin forma internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığı, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için İktisadi ve İdari Bilimler, Kültür ve Sosyal Bilimler Fakülteleri Dekanlıkları.

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Personel Daire Başkanlığı: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlük Binası Şahinkaya Cad.No:106 34820 Beykoz/İSTANBUL Tel: 0 216 333 35 63 – 0 216 333 35 68 – 0 216 333 35 69  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:86 34820 – Beykoz/İSTANBUL Tel: 0 216 333 32 04 – 0 216 333 32 09 

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:86 34820 – Beykoz/İSTANBUL Tel: 0 216 333 33 50 – 0 216 333 33 55

Türk-Alman Üniversitesi 13 personel alıyor
Bizi Takip Edin