İstanbul Kalkınma Ajansı Beykozluları bilgilendirdi

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), projeler üreten Beykozlular’a kaynak aktarmak için bilgilendirme toplantısı yaptı.

Beykoz Kaymakamlığı’nın organizasyonu ile Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), projeler üreten Beykozlular’a kaynak aktarmak için bilgilendirme toplantısı yaptı.

Beykoz Kaymakamlığı’nın organizasyonu ile Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Beykoz Belediyesi ve STK’ların davet edildiği etkinlikte, katılımcılara İSTKA’nın destek vereceği projeler ile ilgili olarak bilgi verildi.

Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve yaklaşık iki saat süren toplantıya, az sayıda STK’nın dışında ağırlıklı olarak okul yetkililerinin katıldığı gözlendi.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) nedir?

İSTKA’nın kuruluş amacı şu şekilde ifade edilmiştir: “ Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farkını azaltmak” amacıyla 5449 sayılı “Kalkınma Ajansı’nın Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”  kapsamında Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 26 bölgede Kalkınma Ajansları kurulmuştur.

İSTKA, 5449 sayılı Kanun’a dayanarak Bakanlar Kurulu’nun kararı ile 2008 yılında kurulmuş ve 2009 yılında uzman ve destek personeli ile aktif olarak çalışmalarına başlamıştır.

5449 sayılı Kanun’un “Ajans’ın görev ve yetkileri” başlıklı 5. maddesinde şu ifade yer almaktadır: “ Ajans’a tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.”

Desteği verilecek projeler detaylı olarak tanıtıldı

Beykoz Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik “ Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma”, “2012 Doğrudan Faaliyet Desteği,” “ Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme” ve “Küresel Turizm Merkezi İstanbul” başlıkları altındaki dört farklı mali destek programı ile ilgili olarak katılımcıları bilgilendiren İSTKA yetkilileri, önce her bir mali programı tanıtan bir slayt gösterisi eşliğinde sunumlarını yaptılar.

İSTKA yetkilileri Barlas Selçuk, Betül Kasar ve Süleyman Bayezit tarafından yapılan bu sunumlarda, salonda hazır bulunanlara ilgili projelerin içerikleri, başvuru koşulları, sağlanacak olan mali destek gibi çeşitli konularda bilgiler verildi.

Ortamı geren bilgi

Ardından, salonda bulunan katılımcılar, söz konusu programlar ile ilgili olarak merak ettikleri soruları yetkililere yönelttiler.

İSTKA Birim Başkanı Süleyman Bayezit’in, salondaki katılımcıların ağırlıklı olarak eğitim camiasından oluştuğunu fark ettiğini söyleyerek, sorulara geçmeden önce yaptığı açıklama salonda gerginlik yarattı: “Okullar doğrudan proje başvurusunda bulunamıyorlar; ancak bu, okulların projelerde yer alamayacağı, almayacağı anlamına gelmiyor. Fark ettiğiniz üzere her bir programda farklı asgari tutarlarda destek veriyoruz. Bazılarında minimum 300 bin TL, bazılarında 200 bin TL şeklinde. Bu tutarlara yararlanıcının koyması gereken eş finansmanı, payı da koyduğunuzda meblağ yükseliyor. Bir anlamda ölçek olarak belli tutarın üstündeki projeleri desteklemek istiyoruz. Bu çerçevede okulların projelerde yer almasını ancak belli ölçekteki projeleri desteklemek istediğimizden dolayı şu anda ilçe düzeyinde ve okul düzeyinde yapılması düşünülen projeler varsa, bunu uygunsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden veya Kaymakamlık üzerinden; daha genel bir şey düşünüyorsanız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden düşünebilirsiniz.

Projenin uygulaması okullarda olabilir, olmalıdır; ancak okullar doğrudan başvuru yapamıyorlar. Tekrar vurgulamak isterim ki, belli bir ölçeğin üstündeki projeleri destekleyecek olmamız nedeniyle, birkaç okulun konusuna göre, niteliğine göre İlçe Milli Eğitim, İl Milli Eğitim ya da Kaymakamlık ile koordinasyon içinde proje hazırlayıp sunmaları mümkün.”

Bitti zaten, boşuna gelmişiz biz!

Bayezit’in bu hatırlatmadan sonra sözü katılımcılara bırakması üzerine, verdikleri bu bilgiler ışığında kendisine “ kamu çalışanları olarak biz bu işin neresindeyiz?” diye soruldu. Ajans yetkilisine, meblağların neden bu kadar yüksek tutulduğu, bu tutarların yüksek olmasının Ajans’ın bir fikri mi olduğu ve aşağıya çekilmelerinin mümkün olup olmadığı sorularını yönelten katılımcılar, “bu, daha iyi olmaz mı?” yorumunda bulundular.

Projelerde görev alan kamu personeli, maaşları dışında ücret alamıyor

İSTKA yetkilisi, yöneltilen bir soruyu ise şu şekilde yanıtladı: “ Kamu personelinin projelerdeki ücretleri ile ilgili bir sorunumuz var aslında. Bu, bizim İSTKA olarak koyduğumuz ya da uyguladığımız bir husus değil. Kamu personeli, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, gerekse diğer kamu personeli rejiminden gelen kanunlara dayalı kısıtlamalar nedeniyle gelir getirici faaliyetlerde bulunamıyor. Yani, biz Ajans olarak bu tür bir desteği vermek istesek dahi – ki, kendi mevzuatı kamu personeline bu tür ücreti ya da geliri elde etme imkânı veriyorsa, bunun projelerde gösterilmesi mümkündür diyoruz başvuru rehberlerinde- projelerde görev alan kamu personelinin maaşlarının dışında bir ücret alamamaları sorunu, kişisel olarak bence de bir sorun. Görevini yapan bir öğretmenin ekstra olarak projede çalışıyorsa, şahsen alabilmesini isterim.

Hibenin kaynağı kamu kaynakları

Bir katılımcının, hibe edilen paranın kaynağını sorması üzerine, İSTKA yetkilisi Bayezit şu açıklamayı yaptı: “ İki kaynak söz konusu: Merkezi hükümetten gelen para yani, Devlet Planlama Teşkilatı yeni adıyla Kalkınma Bakanlığı çeşitli bölgelerin projeleri hayata geçirmek üzere destek veriyor. İkincisi de, yerel kaynaklar. Bunlar da belediyelerin, İl Özel İdaresi’nin, Ticaret ve Sanayi Odaları’nın bir önceki yıldaki gelirlerinin belirli bir oranındaki payı ajanslara aktarmak ile yükümlüler. Yani, aslında sistem genel olarak kamu kaynaklarının proje karşılığı hayata geçirilmesini sağlamak.”

Dışarıdan danışman veya eğitimci çalıştırabilirsiniz

İSTKA yetkilisi, bir katılımcının, projelerde çalışacak devlet memurlarının herhangi bir ücret almaması şeklindeki kurala atıfta bulunarak, “biz gönüllü öğretmen olarak çalışmayı kabul ederiz, fakat proje uygulama aşamasına geçtiği zaman bizim gibi çalışacak gönüllü işgücünü nasıl bulacağız? şeklindeki sorusunu da şöyle cevap verdi: “ Gönüllü olmak zorunda değil. Bir okulda eğitim verecekseniz 657’nin, Devlet personel rejimi’nin kısıtlarına uymak zorunda değilsiniz; dışarıdan yetkili de bulabilirsiniz. Devlet memurlarının tabii olduğu mevzuattan gelen kısıtlamayı aşmak için illa gönüllü öğretmen görevlendirmek zorunda değilsiniz. Dışarıdan danışman, eğitimci bularak, ücretini ödeyerek projelerdeki eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmeniz mümkün. Proje kapsamında malzeme, ekipman, seyahat gibi harcamalarınızı da yapmanız mümkün; bunları yapabilirsiniz ama devlet memurlarının gelir getirici faaliyette bulunamama yasağı var.

Bilgilendirme toplantısı, Beykoz’da faaliyetlerini sürdürmekte olan STK’ların da, yapmayı planladıkları projeler ile ilgili olarak İSTKA yetkililerine sorular yöneltmelerinden sonra sona erdi.

Haber: Arzu Başlantı

İstanbul Kalkınma Ajansı Beykozluları bilgilendirdi
Bizi Takip Edin