Kadınlara Sosyal Güvenlik Reformu anlatıldı

AK Parti Beykoz ilçe Kadın Kolları, “Sosyal Güvenlik Reformu” konusunda bir seminer düzenledi.

AK Parti Beykoz ilçe Kadın Kolları, Sosyal Güvenlik Reformu konusunda bir seminer düzenledi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan…

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

AK Parti Beykoz ilçe Kadın Kolları, “Sosyal Güvenlik Reformu” konusunda bir seminer düzenledi.

AK Parti Beykoz ilçe Kadın Kolları, Sosyal Güvenlik Reformu konusunda bir seminer düzenledi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin konferans salonunda gerçekleşen seminere AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mithat Güner, Kadın Kolları Başkanı Sevim Gülşen, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Yüksek ve vatandaşlar katılarak sosyal güvenlik konusunda sorular yönelttiler.

Geniş katılımlı uzmanlar ekibi

Beykoz SGK Merkez Müdür Yardımcısı Gökhan Çıkrıkçı’nın sunumu ile gerçekleşen seminerde, vatandaşların sorularını yanıtlamak üzere Merkez Müdürü Murat Araz, Kadıköy Merkez Müdür Yardımcısı Süleyman Uzunoğlu, Genel Sağlık Sigortası şefi Şükrü Öztürk ve Sigorta Tescil Şefi Recep Özbey’in oluşturduğu bir uzmanlar ekibi hazır bulundu.

İki bölümden oluşan seminerin ilk bölümünde katılımcılara genel sağlık sigortası ve emeklilik işlemleri ile ilgili olarak kanuni bilgiler aktarılırken, ikinci bölümde ise soru- cevap bölümüne geçildi.

Genel Sağlık Sigortası Nedir?

SGK, Bağkur ve Emekli Sandığını tek çatı altında birleştiren “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile ilgili olarak katılımcılara bilgiler aktaran Beykoz SGK Müdür Yardımcısı Gökhan Çıkrıkçı, Genel Sağlık Sigortası’nın tanımını şu şekilde yaptı: “ Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları hâlinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta.”

5510 sayılı Yasa’ya göre Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlananlar

Daha önce. SSK kapsamında sigortalı sayılanlar (4/a), Bağ-Kur sigortalıları (4/b), T.C. Emekli Sandığı iştirakçileri (4/c) ve Yeşil Kart Sahipleri.

Ancak…

Yeşil kartlı vatandaşlar; yeşil kart vize tarihleri sona erene kadar sağlık yardımlarından faydalandırılacak. Vize tarihi sona erenler; vizelerinin sona erdiği tarihi takip eden gün itibariyle “gelir testi işlemleri” sonuçlandırılıncaya kadar asgari ücret üzerinden tescil edilecek ve primleri tahakkuk ettirilecek.

Peki, yeşil kart verilmesi uygun görülmeyenler, neye göre Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi öder?

GSS kapsamında olanlar hangi hizmetlerden faydalanabiliyor?

Koruyucu sağlık hizmetleri, tıbbi bakım ve tedaviler, yardımcı üreme yöntemleri tedavileri, ortez, protez ve araç, gereç sağlanması.

GSS kapsamında finansmanı sağlanmayacak olan sağlık hizmetleri neler?

İstisnai durumlar hariç estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri, Sağlık Bakanlığı’nca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile Sağlık Bakanlığı’nca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri, yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları.

GSS’den yararlanma şartları nelerdir?

4a çalışanları, genel olarak son bir yıl için 30 günlük GSS primi ödenmiş olması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

4b’lilerin ise 60 günden fazla borcu olmamalı veya bun borçlarını taksitlendirmiş olmaları gerekmektedir.

“30 gün” şartı

Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için 5510 sayılı Kanun’dan önce; SSK sigortalılarında 90, sigortalıların eş ve çocuklarında 120, Bağ-Kur sigortalılarında 240 gün prim ödeme şartı bulunmaktaydı. Yapılan düzenleme ile Bağ-Kur ve SSK’lılar da dahil olmak üzere genel sağlık sigortalılarındaki bu süre 30 gün olarak belirlendi.

İsteğe Bağlı sigortalılık ile ilgili hükümler

5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce isteğe bağlı sigortalı olabilmek için SSK’da 1080 gün prim ödeme, Emekli Sandığında 10 yıllık hizmet şartı aranmakta, Bağ-Kur’da ise ev kadınları için süre şartı aranmamaktaydı. İsteğe bağlı sigortalılar sağlık yardımlarından yararlanamamaktaydılar. 5510 sayılı Kanun ile isteğe bağlı sigortalılık için süre şartı kaldırılmış, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarına da bu hak verilerek kapsam genişletilmiş ve sağlık yardımlarından yararlanma imkânı getirilmiştir. Ayrıca, kısmi zamanlı olarak çalışan sigortalılara eksik sürelerini isteğe bağlı sigortayla tamamlama hakkı verilmiştir.

Katılım payı hangi sağlık hizmetlerinden alınıyor?

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, vücut dışı protez ve ortezler, Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar (%10-%20), Kurumca belirlenecek hastalık gruplarına göre yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri.

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasında sağlanan haklar neler?

İş kazaları ile meslek hastalıkları halinde sigortalıya; geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi, sürekli iş göremezlik hallerinde gelir verilmesi, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması, gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi yardımları yapılmaktadır.

Sigortalılara verilecek olan istirahatlar

İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.

Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat  verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları Sağlık Kurulu’nca verilir. Sağlık Kurulu’nun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölümde, geride kalana “evlenme yardımı”

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının eş ve çocuklarına ölüm sigortasında belirtilen şekilde ölüm yardımı yapılır yine ölüm sigortasından dolayı gelir alan çocuklarına evlenmeleri halinde “evlenme yardımı” yapılması öngörülmüştür.

Ölüm geliri nedir?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerine, ölüm geliri bağlanır.

Kayıt dışı istihdam ve ALO 170 ihbar hattı

Seminerde kayıt dışı istihdam konusuna da değinilerek, “bilinçli toplum” olmanın önemine işaret edildi ve kayıt dışı çalışma ile ilgili olarak vatandaşlara “alo 170” numaralı telefon hattından bu durumu ihbar edebilecekleri bilgisi aktarıldı.

İşverenler, Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan da olabilirsiniz!

Seminere katılan uzmanlar, sigortasız işçi çalıştıran iş yerlerinin işçisinin sigortasız çalıştığı örneğin 6 aylık süre içinde  “kâr yapacağım” derken, olası bir iş kazasının yaşanması durumunda maddi olarak şirketlerinin 16 iş yılına tekabül edebilecek bir maddi zarara uğrayabileceklerinin de altını çizdiler.            

Kayıt dışı”lığı önlemek için maaşlar bankaya yatırılmalı

Uzmanlar, ayrıca 5510 sayılı Yasa ile çalışanların ücretlerinin bankaya yatırılması zorunluluğunun getirildiğini ifade ederek, bu şekilde ücretlerin kayıt altına alınmasının öngörüldüğünü ifade ettiler.

İşveren cezaları arttırıldı

5510 sayılı Yasa ile, Kurum’ca belirlenen yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinde uygulanan idari para cezalarının miktarları artırılmış, ayrıca, yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmemesini denetleyen Kurum’un denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerinin yerine getirilmesinde engel veya zorluk çıkaranlara, yükümlülüğün yerine getirilmemesi dışında ayrıca idari para cezası uygulanması ve Türk Ceza Kanunu’nun 265.  maddesine göre hapis ile cezalandırılmaları öngörülmüştür.

Emekli, başka bir iş yerinde çalışırsa maaşında düşme olur mu?

Beykoz SGK Merkez Müdür Yardımcısı Gökhan Çıkrıkçı, emekli olduktan sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlayan kişilerin, emekli maaşlarında bir düşme olup olmayacağı şeklindeki bir soruyu şu şekilde yanıtladı: “ 4a kapsamında emekli olan bir sigortalı, emekli iken başka bir yerde çalışmaya başlamış ise, maaşında herhangi bir düşme olmaz. Ancak… Bu kişi, eğer bir ticaret erbabı olur da, vergi yükümlülüğü altına girer ise, o zaman yüzde 15 sosyal güvenlik destek primi kesintisine uğrar.”       

Duvarın iş yerindeki tarafına düşmeye bakın!

İş kazaları konusunda bir örnek veren Çıkrıkçı, bunu bir örnek ile şu şekilde açıkladı:   “ Örneğin, öğle arasında canınız iş yerinin bahçesinde bulunan ağaçtaki elmayı yemek istedi. Siz, bu elmayı koparırken duvarın iş yeri tarafına düşerseniz, bu iş kazasıdır; ancak duvarın öteki tarafına düşerseniz, değildir.”

Ev kadınlarının sigortalı olması konusuna gelince…

Ev kadınları, “isteğe bağlı olarak” emekli olabilirler. Bunun için 5 bin 400 iş günü ve 15 yıl ödeme şartı aranıyor.

Ancak, ev kadınları için özel bir hüküm de mevcut: Evlerinde, örneğin incik- boncuk işi yapan kadınlar, vergi dairlerine başvurarak, 19 gün üzerinden sigorta primi ödeyerek, 30 gün üzerinden sigortadan faydalanabilirler.

Çalışmadığı halde sigortalı görünenler

5510 sayılı kanun, “çalışan kişi sigortalıdır” diyor; yani çalışmayanın sigortalı olma şansı yok! Bu nedenle, kendisi çalışmadığı halde, prim gün sayısını doldurmak üzere kendisini bir iş yerinde çalışıyormuş gibi gösterenler! Bu durumunuz tespit edildiği takdirde, birçok ceza ile karşı karşıyasınız demektir. Sigortalı göründüğünüz süre içerisinde yararlanmış olduğunuz sağlık hizmetleri masraflarınızın tarafınıza rücu edilmesinin bu cezai uygulamalardan sadece biri olduğunu hatırlatalım!

Haber: Arzu Başlantı

Kadınlara Sosyal Güvenlik Reformu anlatıldı
Bizi Takip Edin