Medineli Osman Efendi'nin dilinden Ramazan-2

Beykoz’un manevi önderlerinden Medineli Hacı Osman Efendi’nin dilinden Ramazan Sohbetleri-2

Cenabı Ecelli âlâ:

“ Eğer kullarım istiğfar getirecek olurlarsa, ben onlara azab etmem” buyurmuştur.

Muhtaç olduğunuz diğer iki

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Beykoz’un manevi önderlerinden Medineli Hacı Osman Efendi’nin dilinden Ramazan Sohbetleri-2

Cenabı Ecelli âlâ:

“ Eğer kullarım istiğfar getirecek olurlarsa, ben onlara azab etmem” buyurmuştur.

Muhtaç olduğunuz diğer iki haslet:

1.Cenabı Ecelli âlâ’dan cenneti isteyiniz 2. Cehennemden Cenabı Hakka sığınınız.

Ey Allah’ım! Zat’ı Ecelli ve âlâ’ndan cenneti ve o cennete yaklaştıracak sözü ve ameli isterim. Cehennemden ve ona yaklaştıracak amel ve sözlerden sana sığınırım Rabbim.

Bu duayı sabah ve akşam üçer defa okumalıdır. Arapçasını bilmeyenler Türkçesini okuyarak dua ve niyazda bulunurlar. Bunlar bize çok lâzımdır. Öldükten sonra kıymetini anlayacağız.

Resulü Ekrem devamla:

“ Ramazanı şerifte bir oruçluya su verene cenabı peygamber havzı kevser’inden içirecek, cennete girene kadar o kimse susuzluk çekmeyecektir.”

Cenabı Hak, mahşeri dünya üzerinde kuracaktır.

Denizler kuruyacak, güneş alçalacaktır. İnsan cennete girene kadar tam elli iskeleye uğrayacaktır. Her iskelede bir feraizi ilâhiden sorguya çekilecektir. Cevap veremediği iskelede binlerce sene bekletilecektir. Havzı kevser’den içirilen kullar bu sıkıntıyı çekmeyeceklerdir. Havzı kevser’in dört köşesinde hulefai râşidinden birisi bulunacak, gelenlere su ikram edeceklerdir. Havzı kevserin etrafında yıldızların adedi kadar kovalar vardır. Bir köşesinden diğer köşense iki aylık mesafedir. Bazıları da oraya su içmeye gelecekler fakat melekler bunarlı arkalarından kırbaçla kovalayacaklardır. Bazı insanlara cenabı peygamber kendi eli ile su ikram edecektir.

Cenabı ecelli âlâ başka ümmetlere vermediği beş şeyi Ramazanı şerifte bize ihsan etmiştir:

1.Ramazanı şerifte hürmet için hazırlananlara Cenab Ecelli âlâ rahmet nazarı ile bakar. Bir kuluna bir defa rahmeti ile bakarsa, bir daha o kuluna azab etmez. Bazı şeyler vardır ki, kim bunları Cenabı ecelli âlâ o kuluna günde yetmiş defa rahmeti ile bakar. FatihaAyet el kürsiŞehidellâhuKullilâhümme, biğayri hisab-a’ kadar kim bunlara beş vakit namazlardan sonra devam ederse, Cenabı Hak yetmiş defa o kuluna rahmeti ile nazar eder, yetmiş işini yapar. Okuyanlara kıyamet gününde şefaat izni verir. Cennetteki yerini hatîretil kuds makamında kılar. Bu ayeti kerimeleri okumaya ancak Cenabı Hakkın sevgili kulları muvafık olurlar.

2.Oruçlu insanın nefesi fena koktuğu halde meleklere karşı misk ve amberden daha güzel kokar. Melekler yemezler, içmezler, oruçlunun ağzını koklamak için ağızlarını ağızlarına dayarlar. Bunun için ramazanı şerifte öğleden sonra misvak kullanmak câiz değildir. Çünkü misvak, ağzın kokusunu izale eder.

3.Cenabı Hak, ramazanı şerifte oruç tutan kullarına merhamet eder. Oruç tutanlar da insanlara merhamet ederler. Melekler onlar için istiğfar getirirler.

Cenabı hak buyuruyor:

“ Arşı âlâyı taşıyan ve arşı tavaf ederek etrafında dönen melekler Rablerinin nimetlerine hamdü sena ve şükretmekle beraber O’nu bütün noksan sıfatlardan tenzih ederler. Ve iman edenler için istiğfar getirirler.

Ey inâmı ve ihsanı ve ilmi her şeyi kuşatan Rabbimiz, hatâlarına tevbe edip senin yoluna tabi olan kimseyi affet ve cehennem azabından onları muhafaza buyur, diye müminler için dua ve niyazda bulunurlar.”

Diğer ayeti kerimede:

“ Melekler: Ey rabbiniz! Sen ehil imanı ve onların babalarını, ailelerini, zürriyetlerini ve salih olan kimseleri vaad buyurduğun cenneti adn’e koy. Zira ancak Sen aziz ve hâkimsin.”

Diğer ayeti kerimede:

“Ya Rabbi! Sen müminleri günahlardan sakla. Bazı kullarını saklayıp da o günde rahmet ettiğin gibi. Senin rahmetin büyük bir kurtuluştur.”

Yukarıdaki geçen bu üç ayeti kerime ile melekler müminlere böyle duada bulunurlar.

4.Cenabı Ecelli âlâ cennete emir buyurur. Ne kadar ziynetin varsa tak ve hazırlan. Olur ki ramazanı şerifte kullarımdan birisi vefat edecek olursa gelir de rahat eder.

Cenabı Ecelli âlâ Cenneti âlâ’dan kabir cennetine bir pencere açar. Kabirde yatan müminler: “Aman Yarabbi! Kıyameti çabuk kopar da, asıl cenneti çabuk görelim” derler. Cennet aslında hazırdır ama ramazanı şerifte ziyneti daha çok artıyor.

5. Cenabı Ecelli âlâ ramazanı şerefin son gecesi geldiği vakit bütün Müslüman kullarını affediyor, onlardan razı oluyor fazla olarak bir de sevap ihsan ediyor.

Ramazanı şerifte insanın yalnız kendi şeytanı bağlanmaz

Ramazanı şerifte cennetin kapıları açılır, şeytanlar bağlanır, yalnız insanın kendi şeytanı bağlanmaz. Seyyar olan canavar şeytanları cenabı hak bağlatıyor. Bu sebepten ramazanı şerifte ıslah olanlar çoktur. Bu bize şeytanların bağlandığını gösteriyor. İnsan kendi nefsini ıslah etmeye muvaffak olursa o zaman daha âlâ olur.

Kaynak: H.H.M. Osman Akfırat, İlahi Emirler, Pamuk Yayınları

Medineli Osman Akfırat’ın Dilinden Ramazan Sohbetleri-1

Medineli Osman Efendi'nin dilinden Ramazan-2
Bizi Takip Edin