Türk-Alman Üniversitesi 7 akademik personel alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 akademik personel alımı yapacak. 

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi olmak üzere 7 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 21 Aralık 2022 olarak açıkladı.

Türk-Alman Üniversitesi 7 akademik personel alacak

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

– Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

– Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim Kuramlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda, tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

– Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca, “ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yapılacak bilim alanı sınav notunun” Üniversitemiz Senato Kararı gereği; en az 55 puan olması gerekmektedir.

– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Üniversitemiz Senato Kararı gereği başvuran adayların yabancı dil (Almanca) puanının en az 65 olması gerekmektedir

İngilizce dil şartı istenilen Araştırma Görevlisi kadroları için;

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Üniversitemiz Senato Kararı gereği başvuran adayların yabancı dil (İngilizce) puanının YÖKDİL sınav sonuç belgesi sunmaları halinde en az 85, diğer eşdeğerliliği kabul edilen dil belgelerinde en az 80 olması gerekmektedir.

– Yapılan ilanlara İngilizce dil belgesi ile başvuran ve atanmaya hak kazanan Araştırma Görevlilerinin ilgili Fakülte tarafından Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda Almanca dili öğrenimi için görevlendirilecek ve görevlendirilme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre içerisinde TestDaf sınavından 14 puan veya ÖSYM tarafından yapılan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir Almanca dil sınavından en az 70 puan almayı taahhüt etmeleri gerekmektedir.

– İlanda yer alan Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilanda belirtilen yükseklisans veya doktora kayıtlarının İstanbul’da bulunan Üniversitelerin birinde olması gerekmektedir.

MUAFİYET:

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 4. Fıkrasında kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER:

1-Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2-Özgeçmiş

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-Öğrenim Belgeleri ve transkript

5-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış denklik belgeleri

6-Yabancı Dil Belgesi (Almanca en az 65) (İngilizce YÖKDİL en az 85 diğer eşdeğerliliği kabul edilen dil belgelerinde ise en az 80)

7-Ales Belgesi (en az 70)

8-2 adet fotoğraf

9-Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge

10-Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi)

-Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

-Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuruların ilanda belirtilen son başvuru tarihinde Türk-Alman Üniversitesine ulaşmış olması gerekmektedir.

– Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

– Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuru yapılması halinde adayın başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Türk-Alman Üniversitesi web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.

* Türk-Alman Üniversitesi uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

Türk-Alman Üniversitesi İletişim Bilgileri:

Mühendislik Fakültesi:
Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:94, 34820 Beykoz / İSTANBUL
E-posta: muhendislik@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 31 04 – 0216 333 31 09

Fen Fakültesi:
Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:94, 34820 Beykoz / İSTANBUL
E-postaff@au.edu.tr, Tel.: 0216 333 33 04 – 0216 333 33 06

Hukuk Fakültesi:
Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 108, 34820 Beykoz / İSTANBUL
E-posta: hukuk@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 34 01 – 0216 333 34 06 15171/1-1

.

.

Türk-Alman Üniversitesi 7 akademik personel alacak
Bizi Takip Edin